05.04.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на РИК Русе 06.04.2023 11.00 ч.

02.04.2023

ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

 

ПИСМО НА ЦИК

01.04.2023

КАМЕРИ ВАЖНО!!!

РИК уведомява СИК, че в неделя НЕ ТРЯБВА да се извършва тест на видеоустройствата с баркода от съботния плик!!! Не трябва да се включват видеоустройствата преди 20ч в неделя!!!

31.03.2023

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И ПЕЧАТИ ОТ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА 01 април 2023 г. за община Русе

09:00 ч. -  10:00 ч. – секции с номера от 216 до 151

10:00 ч. -  11:00 ч. – секции с номера от 150 до 101

11:00 ч. -  12:00 ч. – секции с номера от 100 до 051

12:00 ч. -  13:00 ч. – секции с номера от 050 до 001

27.03.2023

Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

I. Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определените секции, както следва:

 

 1. Община Иваново

 

секция

местоположение

19 13 00 007

с. Пиргово, Клуб за гражданска защита

19 13 00 010

Клуб на пенсионера в сградата на Читалището-с. Тръстеник

 

 1. Община Ветово

 

секция

местоположение

190500006

Гр. Ветово, ул. Дунав № 1, Заседателна зала на Младежки дом

190500007

Гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ № 38, училище – централен вход

1905000016

Гр. Сеново, ул. Трети март № 21 А, пенсионерски клуб

190500021

С. Смирненски, ул. Цар Асен № 10, нов пенсионерски клуб

 

 1. Община Русе

 

секция

местоположение

адрес

1

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ул. Александровска № 95

2

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ул. Александровска № 95

9

ПГСАГ "П.Пенев"

бул. Цар Освободител № 105

11

OУ „Иван Вазов”

ул. Петър Берон № 20

31

ПГ по речно корабостроене и корабоплаване

пл. „Левски“ № 1

30

ОУ "Ангел Кънчев"

ул. „Българска морава“ № 6

51

ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

бул. България № 96

52

ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

бул. България № 96

62

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

63

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

64

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

83

ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“

ул. „Никола Табаков“ № 4

84

ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“

ул. „Никола Табаков“ № 4

116

ОУ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“

ул. „Байкал“ № 2

124

СОУПНЕ “Фридрих Шилер”

ул. Измаил № 1

130

ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

бул. Липник № 78

132

ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

бул. Липник № 78

146

СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

ул. Студентска № 2

147

СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

ул. Студентска № 2

155

ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

Алеи "ВЪЗРАЖДАНЕ"  № 54

157

СУЕЕ „Св. Константик – Кирил Философ“

ул. "Студентска " № 10

158

СУЕЕ „Св. Константик – Кирил Философ“

ул. "Студентска " № 10

 

 1. Община Бяла:

 

секция

местоположение

190400001

Ул. Трайчо Костов № 1, ет. 1, Арт център Бяла

190400003

СУ „Панайот Волов“ ет. 1

190400005

НУ „П.Р.Славейков“, ет. 1

 

 1. Община Две могили

 

секция

местоположение

190800001

Гр. Две Могили, ул. Никола Й. Вапцаров № 1, Автогара

 

 1. Общини Борово, Сливо поле и Ценово: Всички секции се намират на първи етаж.

 

 

II. Заявки за оказване на помощ в изборния ден на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се подават на следните телефони:

 1. За община Бяла – 0817/747 07 и 0800 18 437
 2. За община Две могили – 08141 9203 и 08141 3999
 3. За община Ценово – 08122/ 25-10
 4. За община Сливо поле – 08131/ 27 95
 5. За община Русе – 082 881-751
 6. За община Ветово – 0 800 900 44
 7. За община Иваново – 08116/22-53
22.03.2023

ГРАФИК за обучение на СИК от РИК

Дата и час

Община

Членове на РИК

28.03, 10:00 ч.

Иваново

Миглена Ангелова,

Корнелия Добрева

28.03, 11:00 ч.

Бяла и Ценово /в Бяла/

Милена Хинкова

28.03, 13:30 ч.

Ветово

Ивайло Пенчев

30.03, 13:00 ч.

Две Могили

Стефан Бонев,

Антоанета Йонкова

30.03, 13:30 ч.

Сливо Поле

Борислав Жечев,

Звезделина Рафаилова

30.03, 15:00 ч.

Борово

Стефан Бонев,

Антоанета Йонкова

 

22.03.2023

Обучение СИК Русе

На 24.03.2023 г. от 18:00 ч. в Дома на културата (Зала Филхармония) ще се проведе обучение на СИК Русе.

Каним председателите, зам. председателите и секретарите, а при невъзможност за тяхното явяване, и членове на СИК да присъстват на обучението.

21.03.2023

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Видеоизлъчване

Обучителен клип за видеоизлъчване от СИК

Инструкции за видеоизлъчването в предизборния ден

Инструкции за видеоизлъчването в изборния ден

Образци на СИК протокол с възможност за проверка и контрол 

Електронен образец на СИК протокол - гласуване само с хартиена бюлетина

Електронен образец на СИК протокол - гласуване с машина и хартиена бюлетина

Методически указания за СИК

Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

Указания СИК

Въпроси и отговори относно видеоизлъчването

Въпроси и отговори

17.03.2023

Обучения за работа с машина за гласуване, за членове на СИК

Обучително видео относно работа с машина за гласуване, предназначено за членове на секционни избирателни комисии (СИК): https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/edu

15.03.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА

С Решение № 45-НС/09.03.2023 г. Районна избирателна комисия - Русе утвърди образеца на бюлетината за Изборен район № 19 - Русенски. На основание т.7 от Решение № 1644-НС/13.02.2023 г. на ЦИК с протоколно решение на ЦИК от 14.03.2023 г. е разрешено да бъде публикуван предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на интернет страницата на РИК 19 Русе.

Образец на бюлетината - png формат

Образец на бюлетината - pdf формат

07.03.2023

Регистриране на застъпници и представители на ПП/КП

ЗАСТЪПНИЦИ

Условията и реда за участие на ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. са описани в Решение № 1713-НС/28.02.2023 г. на ЦИК.

За регистриране на застъпници се представя заявление по по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа), към което задължително се прилагат:

 1. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници – на хартиен носител и на електронен носител. Файлът (ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН) следва да бъде във формат Excel, съдържащ трите имена и единен граждански номер на лицата по приложения по-долу образец.
 2. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници (Приложение № 45-НСот изборните книжа).
 3. Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

Броят на застъпниците не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район. Срокът за подаване на предложения е 17:00 ч. на 01 април 2023 г.

 • Файл (excel формат) за предоставяне на списък на застъпници – ЗАСТЪПНИЦИ.xlsx

Формата следва да бъде изпратена на електронна поща: [email protected]

 


 

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Условията и реда за участие на УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 02 април 2023 г. са приети с Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК.

Броят на упълномощените представители не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район. Срокът за подаване на предложения е 17:00 ч. на 01 април 2023 г.

Предложението за упълномощени представители се представя в РИК - Русе на хартиен носител, както и електронна форма (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА) на технически носител в excel формат, съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК.

Формата следва да бъде изпратена на електронна поща: [email protected]

 


 

Следва да се представят данни на застъпниците и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL и следната форма: ЗАСТЪПНИЦИ

Следва да се представят данни на упълномощените представители на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL и следната форма: ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Формата следва да бъде изпратена на електронна поща: [email protected]

Важно:  Да се използва САМО приложените файли в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците!!!

При попълването на таблицата, при условие че ползвате копиране и поставяне, поставянето трябва да е „Запази само текста“ – при копиране от текстов документ - Word или „Стойности“ при копиране от таблица – Excel. При условие че ръчно попълвате в таблицата – няма изисквания. Не се оставят празни редове. Не се пишат допълнителни данни като: адрес, телефон и други подобни.

След попълване да се проверят двете колони: Диагностика 1 и Диагностика 2.

Надяваме се на ползотворна работа и при въпроси не се колебайте да се обадите на:

инж. И. Иванов - специалист-експерт РИК тел. ном. 088 9 242 369

инж. Г. Георгиев - специалист-експерт РИК тел. ном. 089 8 462 554

06.03.2023

За избиратели с трайни увреждания

Районна избирателна комисия Русе напомня, че в срок до 18.03.2023 г. (събота) избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес.

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

След този срок избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление за гласуване ако бъде назначена подвижна избирателна комисия на територията на населеното място в срок до 27.03.2023 г. (понеделник).

06.03.2023

Замяна на членове на СИК

Уведомяваме политическите партии и коалиции, че след приемането на поименните състави на СИК с решения № № 35-НС ... 39-НС / 02.03.2023 замените на членове става с писмо свободен текст, подписано от представляващ или упълномощено лице на ПП/КП (с еднократно представяне на пълномощно в което е видно, че лицето е упълномощено да прави замени в СИК) и задължително попълнена таблица на Excel. Пратените писма по електронна поща [email protected] трябва да са подписани и сканирани/заснети или подписани с електронен подпис. Таблицата и примерното писмо са приложени в настоящото съобщение.

Приложение: замяна-на-членове-на-СИК.xlsx

Примерно писмо: замяна-на-членове-на-СИК.docx

В таблицата колоната Адрес НЕ се попълва. Обърнете внимание на колона ПРОВЕРКА относно коректността на ЕГН. При копиране и поставяне в таблицата, при операция поставяне/paste/ да не се ползва комбинацията CTRL+V ползваща се обичайно, а с десен бутон на мишката – поставяне на стойности, за да не се нарушава формата на клетките в таблицата.

06.03.2023

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Районна избирателна комисия Русе уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 ("0800 1 GRAO")

06.03.2023

ВПИСВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Районна избирателна комисия Русе уведомява избирателите, че до 18.03.2023 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. 

Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:

- писмено до кмета на общината, района кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ - https://regna.grao.bg

28.02.2023

Съобщение

Теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионален телевизионен център на БНТ  Русе в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. ще се проведе на 01.03.2023 г. от 13:00 ч.

15.02.2023

Регистриране на кандидатските листи за народни представители

Регистрирането на кандидатските листи за народни представители започва на 17.02.2023 г., 9.30 ч., всеки календарен ден, като крайният срок за подаване на документи е 17.00 ч. на 28.02.2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 186-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

 • № 185-НС / 06.04.2023

  относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

 • № 184-НС / 06.04.2023

  относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения