Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
Русе, 09.03.2023

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

Във входящата поща на РИК-Русе е постъпило писмо с вх. 100/08.03.2023 г. от  ЦИК, от което е видно, че съгласно Решение № 1644-НС от 13.02.2023 г. на ЦИК, РИК следва да одобри до 9 март 2023 г. генерираните от електронната система предпечатни образци на бюлетината за съответния изборен район.

Наименованията на партиите и коалициите в бюлетината, както и техните номера, следва да бъдат изписани съгласно Решение № 1714-НС от 01.03.2023г. и Решение № 1733-НС от 04.03.2023г.

С  решението за одобряване на предпечатния се одобрява и заявеният от ЦИК тираж на бюлетините за изборния район.

На основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ИК и т.5 и т.6 от Решение № 1644-НС от 13.02.2023 г. на ЦИК, Решение № 1714-НС от 01.03.2023г. и Решение № 1733-НС от 04.03.2023г. РИК- Русе,

 

Р Е Ш И:

 

1.ОДОБРЯВА предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 02 април  2023 г.

2.ОДОБРЯВА тираж на бюлетини в изборите за народни представители на 02 април  2023 г. за Деветнадесети изборен район-Русенски – 204 000 броя.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 73, ал. 1 на ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 09.03.2023 в 16:52 часа

Календар

Решения

  • № 106-НС / 27.03.2023

    относно: Сигнали относно раздаване на агитационни материали;

  • № 105-НС / 27.03.2023

    относно: Назначаване на специалист, който ще подпомага дейността на РИК -Русе при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 104-НС / 27.03.2023

    относно: Решение за поправка на фактическа грешка в решение № 83-НС от 24.03.2023 г на РИК Русе относно Публикуване на списъци с упълномощените представители на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за община Иваново, които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения