Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 186-НС
Русе, 06.04.2023

ОТНОСНО: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

В РИК-Русе е постъпила Жалба с вх. № 381/05.04.2023 г. от ПП „Възраждане“.  В нея се излагат твърдения, че на 31.03.2023 г.през деня на централния площад в гр.Русе, активисти на коалицията „Продължаваме промяна-Демократична България Обединени“ са раздавали 20 см измервателни линийки с изписано наименованието и символите на коалицията, поставени върху този предмет, както и призиви, съдържащи искане да подкрепа на изборите на 02.04.2023 г. Според жалбоподателят посочените материали по силата на противното представляват предизборна агитация по смисъла на параграф 1 т.17 от ДР на ИК. От приложените материали-измервателна линийка, било видно, че същата, съдържа призив за подкрепа на коалицията „продължаваме промяната и Демократична България Обединени“, тъй като върху този предмет освен наименованието и символите на коалицията, не случайно е изписан в квадратчето номер-12-съответстващ на номера на коалицията, не случайно е изписан в квадратчето и номер 12-съответстващ на номера на коалицията и по същия начин, както се изписва /в квадратче/ в интегралната бюлетина за изборите на 02.04.2023 г. Този предизборен материал с  призива за подкрепа с нищо не се различава от флаера с листата на коалицията, съдържащ същите призиви, който прилагат към преписката.

Районната избирателна комисия Русе на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК е компетентна да се произнесе по постъпилата  жалба.

По нея и приложените, съответно, материали не се установява извършено нарушение. От материала – линия, е видно, че същата не съдържа призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет, поради което предметът, приложен към нея, не попада в обхвата на легалната дефиниция за „предизборна агитация“, дадена в § 1, т. 17 от ДР на ИК. В този смисъл е и Решение № 1695-НС/22.02.2023 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Поради липса на доказателства за извършено административно нарушение не са налице основания за образуване на административнонаказателно производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.20 от Изборния кодекс, РИК 19 Русе

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да образува административнонаказателно производство по повод постъпилата жалба с вх. № 381/05.04.2023 г., поради липса на данни за извършено административно нарушение, тъй като представения материал не представлява „предизборна агитация“ по смисъла на  § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Решението на Районната избирателна комисия Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Зам. председател: Звезделина Рафаилова Рафаилова

* Публикувано на 06.04.2023 в 12:12 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения