Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 185-НС
Русе, 06.04.2023

ОТНОСНО: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

В РИК-Русе е постъпила жалба от ПП „Възраждане“ чрез Мариян Димитров - пълномощник на цитираната политическа формация.

Жалбата е по повод подадени жалби на ПП „Възраждане“ с вх. № 222, 223 и 224 от 27.03.2023 г. за унищожени/заличени плакати на партията.

За твърдените нарушения РИК е била сезирана с подадени на 17.03.2023 г. жалби на ПП „Възраждане“, по които комисията се е произнесла с решения с № 58/17.03.2023 г., № 59/17.03.2023 г. и № 60/17.03.2023 г.

По всяка от трите преписки е установено извършено нарушение на чл. 183, ал. 5 на Изборния кодекс, тъй като от извършените проверки и приложените към жалбите доказателства РИК е установила, че действително върху плакати на ПП „Възраждане“ са залепени други плакати.

С всяко от решенията си РИК-Русе е приела, че не могат да се установят евентуалните нарушители на трите нарушения, поради което е невъзможно образуването на административнонаказателни производства и налагането на административни наказания по чл. 495, ал. 1 на ИК, за което РИК се е произнесла и със свое протоколно решение с Протокол № 18 от проведено заседание на РИК от 27.03.2023 г.

В жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. на ПП „Възраждане“ не се предоставят данни за извършителите на нарушенията.

   Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.20 на Изборния кодекс, РИК 19 - Русе

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа на ПП „Възраждане“.

Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 06.04.2023 в 12:01 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения