19.11.2021

Образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката

Образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката

19.11.2021

ГРАФИК за получаване на избирателни списъци и печати от СИК

Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И ПЕЧАТИ ОТ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА РУСЕ

 

20 ноември 2021 г. /събота/

Място: пленарна зала в Община Русе

09:00 ч. – 10:00 ч. – секции с номера от 151 до 221.

10:00 ч. – 11:00 ч. – секции с номера от 101 до 150.

11:00 ч. – 12:00 ч. – секции с номера от от 051 до 100.

12:00 ч. – 13:00 ч. – секции с номера от 001 до 050.

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В СЕКЦИИТЕ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

13:00 ч. в съответната секция.

Получаването става с протокол от представител на фирмата за обслужване на машини. Моля, не напускайте изборното помещение преди получаване на машините и преди поемане на охраната на секцията от органите на МВР.

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ

14:00 ч.  в съответната секция.

14.11.2021

ВАЖНО за членовете на СИК

ВАЖНО за членовете на СИК относно преброяване на контролните разписки.

100% от СИК попълват след края на изборния ден Приложение № 9 ПВР.

13.11.2021

Указания за СИК

Избиратели, които гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, предават на СИК оригинала на удостоверението. Секционната избирателна комисия копира удостоверението, върху копието се вписва датата на изборите, текстът „гласувал“, полагат се подписите на двама членове на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Копието се връща на избирателя, който може да гласува с него на евентуалния нов избор на 21 ноември 2021 г. Оригиналът на УГДМ се прилага към избирателния списък.

След произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г. печатът на СИК/ПСИК не се поставя в чувала (торбата), а в отделен запечатан плик, който се предава на комисията по чл. 287, ал. 7 ИК заедно с другите изборни книжа, за осигуряване на гласуването при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

13.11.2021

Подаване на информация от СИК до РИК в изборния ден.

Относно подаване на информация от СИК до РИК за откриване и закриване на изборния ден, както и за броя на гласувалите избиратели отделно за двата вида избори в определените часове, РИК разработи приложение което може да ползвате на адрес:

vote.ivanov.i.bg

или линка:

ПОДАВАНЕ НА ДАННИ

До началото на изборния ден приложението може да се тества. В изборния ден ще бъдат нулирани всички тестови данни и ще бъде въведен код за достъп, който е записан в материалите раздадени на секционната комисия.

11.11.2021

ГРАФИК за получаване на избирателни списъци и печати от СИК

Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И ПЕЧАТИ ОТ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА РУСЕ

 

13 ноември 2021 г. /събота/

Място: пленарна зала в Община Русе

09:00 ч. – 10:00 ч. – секции с номера от 151 до 221.

10:00 ч. – 11:00 ч. – секции с номера от 101 до 150.

11:00 ч. – 12:00 ч. – секции с номера от от 051 до 100.

12:00 ч. – 13:00 ч. – секции с номера от 001 до 050.

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В СЕКЦИИТЕ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

13:00 ч. в съответната секция.

Получаването става с протокол от представител на фирмата за обслужване на машини. Моля, не напускайте изборното помещение преди получаване на машините и преди поемане на охраната на секцията от органите на МВР.

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ

14:00 ч.  в съответната секция.

11.11.2021

Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване

1.

Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 19 – гр. Русе   

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 11.11.2021 г. (четвъртък)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 11.11.2021 (четвъртък) в 18:00 ч.:       

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

 

2.

Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 19 – гр. Русе  

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 12.11.2021 г. (петък)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 12.11.2021 (петък) в 18:00 ч.:       

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс.PDF

05.11.2021

обучение на Секционните избирателни комисии (СИК)

На 10.11.2021 г. от 18:00 ч. Районната избирателна комисия (РИК) ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК) дистанционно чрез платформата Microsoft Teams.

Всеки член на СИК може да участва в обучението, като използва следния линк:

видеоконферентна среща през MS Teams

инструкция за работа с MS Teams

Могат да бъдат задавани въпроси във връзка с обучението по време на срещата само в писмена форма като РИК ще отговори на всеки един от тях.


Относно обучението за работа с машините може да се запознаете с обучителното видео за членове на СИК, предоставено ни от Сиела Норма:

Обучителното видео за членове на СИК

Обучителното видео за Избиратели


Относно подаване на информация от СИК до РИК за откриване и закриване на изборния ден, както и за броя на гласувалите избиратели в определените часове, РИК разработи приложение което може да ползвате на адрес: vote.ivanov.i.bg или линка: Подаване на данни

До началото на изборния ден приложението може да се тества. В изборния ден ще бъдат нулирани всички тестови данни.

28.10.2021

Регистрация на упълномощени представители и застъпници.

Таблиците за обработка на упълномощени представители и застъпници /изпращат се по електронна поща/.


таблица за упълномощени представители

таблица за застъпници


Моля съобразете се с:

В колоната с ЕГН оцветяването на фона на клетките
в син цвят и наклонен шрифт значи, че ЕГН-то се среща повече от веднъж,
а оцветяването в червено - че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ),
в бяло - невъведено,
в зелено - вярно и неповтарящо се

Моля, коригирайте докато получите зелен фон на всички ЕГН-та!

При копиране и поставяне в тази колона, моля ползвайте Paste Special - Values (Постави - Стойности),
за да не се унищожат форматиранията, водещи до контролата и оцветяването на фона.


Ако имате въпроси или трудност с ползването на бланката не се колебайте да позвъните на:
инж. И. Иванов - специалист-експерт РИК тел. ном. 088 9 242 369
инж. Г. Георгиев - специалист-експерт РИК тел. ном. 089 8 462 554

 

28.10.2021

ГРАФИК ОБУЧЕНИЕ ДЕМО МАШИНИ

28.10

 • БЯЛА, КОПРИВЕЦ, ДРЯНОВЕЦ

29.10

 • ИВАНОВО

30.10

 • БЪЗЪН, ТЕТОВО, СЕМЕРДЖИЕВО
 • ДВЕ МОГИЛИ

01.11.   

 • ГЛОДЖЕВО, СМИРНЕНСКИ
 • ПИРГОВО, МЕЧКА, ТРЪСТЕНИК
 • ЦЕНОВО, ДОЛНА СТУДЕНА , КАРАМАНОВО

02.11.

 • ВЕТОВО ,КРИВНЯ, СЕНОВО
 • ЩРЪКЛЕВО
 • Г.ВРАНОВО, СЛИВО ПОЛЕ, М.ВРАНОВО

03.11

 • НИКОЛОВО, ПРОСЕНА, ДОЛНО АБЛАНОВО
 • КВ.ДОЛАПИТЕ

04.11.

 • СВАЛЕНИК
 • ПОЛСКО КОСОВО, БОСИЛКОВЦИ
 • СТАМБОЛОВО, КОШАРНА

05.11.

 • БОРИСОВО, ЮДЕЛНИК
 • БАТИШНИЦА, БЪЗОВЕЦ, ЧИЛНОВ

6.11.

 • ЧЕРВЕНА ВОДА, НОВО СЕЛО ,ХОТАНЦА
 • БАНИСКА, ПОМЕН, КАЦЕЛОВО

 8.11

 • МАРТЕН, САНДРОВО, РЯХОВО, БАБОВО
26.10.2021

Съобщение

В РИК РУСЕ днес, 26.10.2021 г  15 часа ПРИСТИГНАХА ДЕМО МАШИНИТЕ.

Предвиждаме възможност за обучително демогласуване на граждани от всички населени места от област Русе. Молим кметовете на общини да направят предложения до РИК за удобно време за съответното населено място.

Такива искания могат да бъдат направени и от група граждани по квартали в гр.Русе.

РИК ще състави график за посещения по населени места според възможностите за дежурство , транспорт и направените искания.

20.10.2021

Съобщение

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯТА СИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 9 ДО 12 ЧАСА И ОТ 13 ДО 17 ЧАСА В РИК. ПОЛУЧАВАНЕТО МОЖЕ ДА СТАНЕ И ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ.
18.10.2021

Образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители

18.10.2021

Образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката

12.10.2021

определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по БНТ 2 – Русе

На 13.10.2021 г., в 10, 00 часа, в Заседателната зала, находяща се в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. Свобода № 6, ет. 3, ще се проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по БНТ 2 – Русе, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

05.10.2021

Регистрация и срок за подаване на документи на кандидатски листи за народни представители в РИК – Русе за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17.00 ч. на  12.10.2021 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

 

Документи:

Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 255, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс)

Заявление – декларация (чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс) 

28.09.2021

Приемно време на РИК19 -Русе

Приемното време на РИК-Русе е от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч., всеки календарен ден, в Зала 2 в сградата на Община Русе, с адрес: гр. Русе, пл.Свобода 6.


ТЕЛЕФОН 088 2 898 414

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № № 165-ПВР / 24.11.2021

  относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

 • № 164-ПВР / 22.11.2021

  относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

 • № 163-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения