Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 163-ПВР
Русе, 21.11.2021

ОТНОСНО: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

Постъпило е уведомление по телефона от секция № 190500011 в 19 изборен район, че машината не работи и е попълнено приложение № 5.

Налице са предпоставки за преустановяване на машинното гласуване по чл.269 от ИК и на попълнен констативен протокол от СИК,поради което районната избирателна комисия взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

В РИК Русе е получен Констативен протокол с вх. № 384/21.11.2021г. по входящия регистър на РИК, с който се констатира, че специализираното устройство за машинно гласуване в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово, Русе е спряло работа поради технически проблем. Техникът на „Сиела Норма“ АД  е констатирал, че причина за спиране на работа на четеца на карти е спрял да работи.

РИК Русе констатира, че в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово, Русе са налице предпоставките, визирани в чл.269 от ИК, а именно: поради непреодолими обстоятелства машинното гласуване е невъзможно, поради което гласуването следва да продължи с хартиени бюлетини.

Предвид горното, на основание Методически указания по прилагане на Изборния секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., Районната избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски

 

Р Е Ш И:

 

 1. В СИК № 190500011 в гр. Глоджево, община Ветово се преустановява машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и се преминава към гласуване с хартиени бюлетини.
 2. Община Ветово, чрез определеното от нея длъжностно лице от общинската администрация, да приеме от СИК № 190500011 формуляр от секционен протокол (Приложение № 101-ПВР-м, както и Приложение 9-ПВР към Методическите указания) и да предаде на председателя на СИК № 190500011 формуляри от секционни протоколи (Приложение № 102-ПВР-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 91-ПВР).

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 21.11.2021 в 14:02 часа

Календар

Решения

 • № № 165-ПВР / 24.11.2021

  относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

 • № 164-ПВР / 22.11.2021

  относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

 • № 163-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения