Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 8-ПВР/НС
Русе, 04.10.2021

ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателните секции в Деветнадесети изборен район - Русенски при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;

Със Заповед № РД-01-2869/23.09.2021 г. на Кмета на Община Русе са образувани избирателни секции на територията на община Русе при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;

Със Заповед № 370/23.09.2021 г. на Кмета на Община Борово са образувани избирателни секции на територията на община Борово при произвеждане на изборите при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;

Със Заповед № РД-09-487/23.09.2021 г. на Кмета на Община Иваново са образувани избирателни секции на територията на община Иваново при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;

Със Заповед № РД-11-108/23.09.2021 г. на Кмета на Община Ценово са образувани избирателни секции на територията на община Ценово при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;

Със Заповед № РД-09-1017/21.09.2021 г. на Кмета на Община Сливо поле са образувани избирателни секции на територията на община Сливо поле при произвеждане при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;

Със Заповед № РД 11-398/23.09.2021 г. на Кмета на Община Бяла са образувани избирателни секции на територията на община Бяла при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;

Със Заповед № РД-781/23.09.2021 г. на Кмета на Община Ветово са образувани избирателни секции на територията на община Ветово при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;

Със Заповед № 595/23.09.2021 г. на Кмета на Община Две могили са образувани избирателни секции на територията на община Две могили при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;

 

Съгласно Решение № 564 – ПВР/НС/21.09.2021г. на ЦИК за единната номерация на избирателните секции в Република България  при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

АА е номерът на 19 /Деветнадесети/ район - Русенски, определен

ВВ е номерът на община, включена в Деветнадесети район - Русенски, съгласно ЕКАТТЕ, който за община Русе е 27 /двадесет и седем/, за община Борово е 03 /нула три/, за община Бяла е 04 /нула четири/, за община Ветово е 05 /нула пет/, за община Две могили е 08 /нула осем/, за община Иваново е 13 /тринадесет/, за община Сливо поле е 33 /тридесет и три/, за община Ценово е 37 /тридесет и седем/,

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна, съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват 00 /нула нула/

и

ХХХ е номерът на секцията в съответната община.

  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс във връзка Решение № 564 – ПВР/НС/21.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе,

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ единната номерация за всяка избирателна секция в Деветнадесети район - Русенски при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

№ 19 27 00 001 – 19 27 00 210 вкл. в Община Русе

№ 19 03 00 001 – 19 03 00 010 вкл. в Община Борово

№ 19 04 00 001 – 19 04 00 011 вкл.

     19 04 00 014 – 19 04 00 025 вкл. в Община Бяла

№ 19 05 00 001 – 19 05 00 021 вкл. в Община  Ветово

№ 19 08 00 001 – 19 08 00 015 вкл. в Община Две могили

№ 19 13 00 001 – 19 13 00 018 вкл. в Община Иваново

№ 19 33 00 001 -  19 33 00 017 вкл. в Община Сливо поле

№ 19 37 00 001 – 19 37 00 010 вкл. в Община Ценово

 

Решението на Районна избирателна комисия-Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му, пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 04.10.2021 в 18:27 часа

Календар

Решения

  • № № 165-ПВР / 24.11.2021

    относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

  • № 164-ПВР / 22.11.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

  • № 163-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения