Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 6-ПВР/НС
Русе, 27.09.2021

ОТНОСНО: Определяне броя, функциите и персоналния състав на специалистите, които ще подпомагат дейността на РИК-Русе при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Като  взе предвид необходимостта от приемане на мерки за организационно и техническо обезпечаване дейността на  Районната избирателна комисия и на основание чл. 63, вр. чл. 70 и 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 542 – ПВР/НС 16.09.2021 г. на Централната избирателна комисия,  РИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

 1. Предлага на Областния управител на Област Русе да се назначат ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, ЕГН ********** и ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН ********** като специалист-експерти, съгласно решението на ЦИК и срок на договора – срокът на действие на РИК-Русе, със следните функции: поддържане електронните регистри и интернет страницата на РИК Русе, обявяване на протоколи, решения и съобщения и всички останали документи в интернет страницата на РИК Русе, извършва електронна обработка на данните, свързани с изготвяне на удостоверения за назначаване членове на СИК, регистриране на застъпници и наблюдатели изпълнява и други задачи, поставени от Председателя и Секретаря на комисията..
 2. Предлага на Областния управител на Област Русе да се назначат двама технически сътрудници: Петя Георгиева Христова с ЕГН **********, и с месечно възнаграждение съгласно решението на ЦИК и Здравка Пенева Стайкова, с ЕГН **********, и с месечно възнаграждение съгласно решението на ЦИК, и срок на договора – срокът на действие на РИК-Русе, със следните функции: водят и изписват протоколите от заседанията на РИК, изготвят приетите решения от комисията, завеждат входящата и изходяща кореспонденция, изпълняват и други задачи, поставени от Председателя и Секретаря на комисията.

Копие от решението да се изпрати на Областна администрация Русе за сключване на договори с посочените лица за период до 14 дни включително, от произвеждане на изборите – 28 ноември 2021 г., съответно – 5 декември 2021 г.

 

Решенията на Районната избирателна комисия-Русе може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Зам. председател: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 27.09.2021 в 18:46 часа

Календар

Решения

 • № № 165-ПВР / 24.11.2021

  относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

 • № 164-ПВР / 22.11.2021

  относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

 • № 163-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения