Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 43-ПВР/НС
Русе, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии /СИК/ в Община Ценово при произвеждане на изборите за Президент и Вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо на Кмета на Община Ценово с вх. № 67/13.10.2021 г. на РИК-Русе, от проведените на 06.10.2021 г. консултации за назначаване на секционни избирателни комисии в Община Ценово, при произвеждане на изборите за Президент и Вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. Между представителите е постигнато съгласие относно състава на секционните избирателни комисии в общината, видно от подписания от всички участници в консултациите Протокол от 06.10.2021.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал.1, чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Русе

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА поименно състава на секционните избирателни комисии в община Ценово при произвеждане на изборите за Президент и Вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. по направените предложения на партиите и коалициите, съгласно приложен списък, на разположение в РИК Русе, съставляващ неразделна част от настоящото решение.

Да се издадат удостоверения на регистрираните членове на СИК.

Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 14.10.2021 в 17:11 часа

Календар

Решения

  • № 50-ПВР / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 49-НС / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 48-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на секционни избирателни комисии /СИК/ в Община Иваново при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения