Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 40-ПВР/НС
Русе, 13.10.2021

ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА Решение № 38-ПВР/НС от 12.10.2021 г за ОПРЕДЕЛЯНЕ на членове на Районна избирателна комисия Русе, които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Русе да приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство , което ги превозва до съответния областен център.

На основание чл. 70 ал.4 във вр. с чл.72 ал.1 т.1 от ИК във връзка с Решение № 617-ПВР/НС от 24.09.2021г на ЦИК, РИК Русе

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕ № 38-ПВР/НС от 12.10.2021 г за ОПРЕДЕЛЯНЕ членове на Районна избирателна комисия Русе,  които заедно с упълномощени представители на Областна администрация Русе да получат бюлетините за изборния район, да подписват приемателните протоколи и да съпровождат транспортното средство , с резервен член ДИЛЯН ИВОВ НИКОЛОВ с ЕГН-**********

Решението на  Районна избирателна комисия Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Зам. председател: Ина Георгиева Райчева-Цонева

* Публикувано на 13.10.2021 в 10:42 часа

Свързани решения:

38-ПВР/НС/12.10.2021

Календар

Решения

  • № 50-ПВР / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 49-НС / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 48-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на секционни избирателни комисии /СИК/ в Община Иваново при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения