Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 36-НС
Русе, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., предложена от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“;

Постъпило е предложение с вх. № 59/12.10.2021 г. на РИК – гр. Русе, от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано и внесено от Зорница Димитрова Дикова-Ранева, упълномощена от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов, представляващи заедно коалицията, с приложено пълномощно.

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 8, чл. 255 и  чл. 258,  ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, предложена от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Арман

Агоп

Бабикян

2

Валентина

Василева

Василева-Филаделфевс

3

Константин

Живков

Георгиев

4

Зорница

Димитрова

Дикова-Ранева

5

Кристиян

Георгиев

Георгиев

6

Радостина

Христова

Андреева

7

Владислав

Йорданов

Ников

8

Светослав

Данчев

Вълчев

9

Анатоли

Анчев

Костадинов

10

Веселина

Тончева

Йорданова

11

Георги

Димитров

Тодоров

12

Радослав

Станимиров

Радоев

13

Ивайло

Димитров

Коцев

14

Стефан

Ружков

Шиков

 

II. Да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № № 165-ПВР / 24.11.2021

    относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

  • № 164-ПВР / 22.11.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

  • № 163-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения