Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 35-НС
Русе, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., предложена от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“;

Постъпило е предложение с вх. № 58/12.10.2021 г. на РИК – гр. Русе, от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалицията, и внесено от Крум Костадинов Зарков, упълномощен от Председателя с пълномощно с изх. № ПНС-686/07.10.2021 г.

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 8, чл. 255 и  чл. 258,  ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе

 

Р Е Ш И:

 

I. РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, предложена от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Крум

Костадинов

Зарков

2

Нона

Кръстева

Йотова

3

Пламен

Христомиров

Рашев

4

Тодор

Георгиев

Йорданов

5

Цветан

Георгиев

Иванов

6

Кремена

Божидарова

Раянова

7

Мариан

Савов

Савов

8

Мяна

Енчева

Досева

9

Валери

Йорданов

Иванов

10

Искра

Пламенова

Иванова

11

Елисавета

Донева

Досева

12

Боян

Николаев

Комитов

13

Цеца

Станчева

Колеолова

14

Асен

Иванов

Ласонин

15

Мария

Валентинова

Станчева

16

Микаел

Врамшабух

Чакълджиян

 

II. Да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № № 165-ПВР / 24.11.2021

    относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

  • № 164-ПВР / 22.11.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

  • № 163-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения