Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 3-ПВР/НС
Русе, 27.09.2021

ОТНОСНО: Начина и мястото на обявяване на решенията на РИК-Русе при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия-Русе,

 

Р Е Ш И:

 

 1. РИК-Русе обявява решенията си незабавно чрез поставяне на специално оформено табло, разположено на източния вход на сградата на Община Русе, находящо се на пл. ”Свобода” 6 – гр. Русе. На екземплярите на обявените решения се отбелязват датата и часът на поставянето им на таблото, като същите се свалят не по-рано от три дни от поставянето им. Поставянето и свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от членовете на комисията. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията.
 2. РИК-Русе поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, всички публични регистри при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, предварителните и окончателните резултати от изборите в 19 Русенски изборен район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни.

 

 

Решенията на Районната избирателна комисия-Русе може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Зам. председател: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 27.09.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

 • № № 165-ПВР / 24.11.2021

  относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

 • № 164-ПВР / 22.11.2021

  относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

 • № 163-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения