Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 29-НС
Русе, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., предложена от партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“;

Постъпило е предложение с вх. № 52/12.10.2021 г. на РИК – гр. Русе, от партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Траян Тихомиров Тотев, в качеството му на пълномощник на партията, съгласно приложено пълномощно.

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 8, чл. 255 и  чл. 258,  ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе

 

Р Е Ш И:

 

I. РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Траян

Тихомиров

Тотев

2

Галин

Тодоров

Григоров

3

Владо

Владимиров

Владов

4

Ивелин

Величков

Иванов

5

Магдалена

Емилова

Георгиева

6

Деян

Ангелов

Стайков

7

Георги

Великов

Георгиев

8

Луиза

Красимирова

Попова

9

Валентин

Васков

Джамбазов

10

Стамен

Бориславов

Димитров

11

Ивайло

Атанасов

Стефанов

12

Цветелин

Георгиев

Радулов

13

Кольо

Иванов

Пазарджиев

14

Веселка

Тонкова

Енчева

15

Николай

Цветомиров

Петров

16

Тихомир

Неделчев

Неделчев

 

II. Да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:25 часа

Календар

Решения

  • № № 165-ПВР / 24.11.2021

    относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

  • № 164-ПВР / 22.11.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

  • № 163-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения