Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 28-НС
Русе, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., предложена от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“;

Постъпило е предложение с вх. № 51/12.10.2021 г. на РИК – гр. Русе, от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Мустафа Сали Карадайъ, представляващ партията и внесено от Дауд Мехмед Ибрям, в качеството му на пълномощник на партията, съгласно приложено пълномощно.

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 8, чл. 255 и  чл. 258,  ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе

 

Р Е Ш И:

 

I. РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Ализан

Нихат

Яхова

2

Дауд

Мехмед

Ибрям

3

Гюрай

Мехмедов

Хамдиев

4

Борислав

Пламенов

Рачев

5

Гюнайдън

Расимов

Кязимов

6

Алев

Танжу

Али

7

Мехмед

Руждиев

Мехмедов

8

Алпер

Ибрахимов

Топалов

9

Илвенур

Ибрахимов

Махмудов

10

Елица

Илиева

Върбанова

11

Нуршен

Хасанова

Керимова

12

Мурад

Акифов

Мейсудов

13

Елван

Аднянова

Хакифова-Исмаилова

14

Октай

Мазлумов

Мехмедов

15

Айлин

Кудрет

Ашим

16

Мехмед

Хасан

Мехмед

 

II. Да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № № 165-ПВР / 24.11.2021

    относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

  • № 164-ПВР / 22.11.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

  • № 163-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения