Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 27-НС
Русе, 11.10.2021

ОТНОСНО: Определяне броя, функциите и персоналния състав на специалистите, които ще подпомагат дейността на РИК-Русе при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Като  взе предвид необходимостта от приемане на мерки за организационно и техническо обезпечаване дейността на  Районната избирателна комисия и на основание чл. 63, вр. чл. 70 и 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 542 – ПВР/НС 16.09.2021 г. на Централната избирателна комисия,  РИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

Предлага на Областния управител на Област Русе да се назначат двама технически сътрудници: Кремена Тодорова Маринова с ЕГН ………………………, и с месечно възнаграждение съгласно решението на ЦИК и Веселина Николова Василена, с ЕГН …………………………, и с месечно възнаграждение съгласно решението на ЦИК, и срок на договора – срокът на действие на РИК-Русе, със следните функции: водят и изписват протоколите от заседанията на РИК, изготвят приетите решения от комисията, завеждат входящата и изходяща кореспонденция, изпълняват и други задачи, поставени от Председателя и Секретаря на комисията.

Копие от решението да се изпрати на Областна администрация Русе за сключване на договори с посочените лица за период до 14 дни включително, от произвеждане на изборите – 28 ноември 2021 г., съответно – 5 декември 2021 г.

 

Решенията на Районната избирателна комисия-Русе може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:04 часа

Календар

Решения

  • № 50-ПВР / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 49-НС / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 48-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на секционни избирателни комисии /СИК/ в Община Иваново при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения