Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 25-НС
Русе, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., предложена от политическа партия „Има такъв народ“;

Постъпило е предложение с вх. № 46/11.10.2021 г. на РИК – гр. Русе, от политическа партия „Има такъв народ“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Виктория Василева в качеството й на упълномощено лице с представено пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов.

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 8, чл. 255 и  чл. 258,  ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе

 

Р Е Ш И:

 I. РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „Има такъв народ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Светлин

Костов

Стоянов

2

Васил

Йорданов

Георгиев

3

Антоанета

Андонова

Стефанова

4

Татяна

Агоп

Нахабедян-Минчева

5

Николай

Илиянов

Захариев

6

Станислава

Христова

Христова

7

Стойчо

Валентинов

Минков

8

Виктор

Веселинов

Василев

9

Албена

Милкова

Панайотова

10

Илиян

Христов

Христов

11

Ивелин

Красимиров

Машков

12

Велислав

Иванов

Петков

13

Виктор

Иванов

Михов

14

Катя

Бориславова

Иванова

 

 II. Да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на политическа партия „Има такъв народ“ в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № № 165-ПВР / 24.11.2021

    относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

  • № 164-ПВР / 22.11.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

  • № 163-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения