Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 24-НС
Русе, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., предложена от Политическа партия „МИР“

Постъпило е предложение с вх. № 45/11.10.2021 г. на РИК – гр. Русе, от Политическа партия „МИР“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Екатерина Барбова в качеството й на упълномощено лице с представено пълномощно от Симеон Славчев Славчев.

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 8, чл. 255 и  чл. 258,  ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе

Р Е Ш И:

I. РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, предложена от Политическа партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

ЕГН

име

презиме

фамилия

1

 

Христина

Радкова

Георгиева

2

 

Екатерина

Илиева

Барбова

3

 

Мартин

Димитров

Петров

4

 

Мария

Димитрова

Петрова

5

 

Марияна

Александрова

Миткова

6

 

Мартин

Петров

Янев

7

 

Десислава

Любомирова

Стоимчева-Коларска

 II. Да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на Политическа партия „МИР“ в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № № 165-ПВР / 24.11.2021

    относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

  • № 164-ПВР / 22.11.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

  • № 163-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения