Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 22-НС
Русе, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021г., предложена от политическа партия „Възраждане“;

Постъпило е предложение с вх. № 42/11.10.2021 г. на РИК – гр. Русе, от политическа партия „Възраждане“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Златан Стоянов Златанов, в качеството му на упълномощено лице с представено пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов.

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 8, чл. 255 и  чл. 258,  ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе

Р Е Ш И:

I. РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, предложена от „ПП Възраждане“, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Златан

Стоянов

Златанов

2

Милен

Иванов

Боев

3

Петя

Георгиева

Попова

4

Костадин

Петков

Георгиев

5

Стефка

Пенкова

Костадинова

6

Ивайло

Стоянов

Казанов

7

Зорница

Веселинова

Койчева

8

Христо

Кирилов

Попов

9

Християн

Динков

Костов

10

Васил

Митев

Петров

11

Живко

Емилов

Чапъров

12

Ели

Славова

Ралева

13

Димитър

Райков

Стоянов

14

Марийка

Иванова

Стефанова

15

Йордан

Павлов

Лазаров

16

Георги

Веселинов

Толев

 

 II. Да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на ПП „Възраждане“ в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 50-ПВР / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 49-НС / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 48-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на секционни избирателни комисии /СИК/ в Община Иваново при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения