Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 20-НС
Русе, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., предложена от Политическа партия ВОЛЯ

Постъпило е предложение с вх. № 41/11.10.2021 г. на РИК – гр. Русе, от политическа партия „ВОЛЯ“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Вихрен Иванов Бухов, в качеството му на преупълномощено лице с представено пълномощно подписано от Гергана Желязкова Стефанова, съответно упълномощена от Веселин Найденов Марешки представляващ партия ВОЛЯ

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 8, чл. 255 и  чл. 258,  ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе

Р Е Ш И:

 I. РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

име

презиме

фамилия

1

Вихрен

Иванов

Бухов

2

Елка

Йорданова

Димитрова

3

Кремена

Андреева

Бояджиева

4

Иванка

Илиева

Камбурова

5

Даниел

Никифоров

Нанков

6

Веселин

Маргаритов

Марчев

 II. Да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на политическа партия „ВОЛЯ“ в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Решението на Районна избирателна комисия-Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 11.10.2021 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № № 165-ПВР / 24.11.2021

    относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

  • № 164-ПВР / 22.11.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

  • № 163-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения