Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 19-НС
Русе, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., предложена от коалиция „ГЕРБ-СДС“;

Постъпило е предложение с вх. № 40/11.10.2021 г. на РИК – гр. Русе, от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Бойко Методиев Борисов, в качеството му на представляващ коалицията и депозирано от Георги Кръстев, с представено пълномощно с № КО-Г 344/06.10.2021 г.

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 8, чл. 255 и  чл. 258,  ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе

 

Р Е Ш И:

 I. РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, предложена от „ГЕРБ-СДС“, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

име

презиме

фамилия

1

Десислава

Вълчева

Атанасова

2

Михаил

Петков

Илиев

3

Георги

Николаев

Кръстев

4

Цветан

Траянов

Райчинов

5

Драгомир

Дамянов

Драганов

6

Андриан

Иванов

Райков

7

Кремена

Крумова

Славова

8

Валентин

Колев

Колев

9

Евгени

Игнатов

Игнатов

10

Красимир

Йорданов

Костадинов

11

Мирослав

Йорданов

Залев

12

Екатерина

Петрова

Иванова

13

Светослав

Захариев

Самуилов

14

Емил

Ивайлов

Кьостебеков

15

Иван

Трифонов

Трифонов

16

Теодор

Насков

Тодоров

 

             

 II. Да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Решението на Районна избирателна комисия-Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 11.10.2021 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 50-ПВР / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 49-НС / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 48-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на секционни избирателни комисии /СИК/ в Община Иваново при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения