Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
Русе, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., предложена от Партия „Българска Социалдемокрация - Евролевица“;

Постъпило е предложение с вх. № 33/09.10.2021 г. на РИК – гр. Русе, от партия „Българска Социалдемокрация - Евролевица“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Пламен Петров Маринов, в качеството му на пълномощник на Александър Трифонов Томов – председател и представляващ партия „Българска Социалдемокрация - Евролевица“, съгласно приложено пълномощно.

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 8, чл. 255 и  чл. 258,  ал 1 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе,

 

Р Е Ш И:

 I. РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, предложена от Политическа партия „Българска Социалдемокрация - Евролевица“, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

име

презиме

фамилия

1

Пламен

Петров

Маринов

2

Стефан

Анков

Бояджиев

3

Любомир

Николов

Чапкънов

4

Кирил

Илиев

Дончев

5

Дамян

Симеонов

Симеонов

6

Елица

Северинова

Маринова

7

Александър

Роберт

Димитров

8

Николай

Димитров

Тодоров

9

Марко

Иванов

Иванов

10

Себатин

Нехат

Хюсмен

11

Виторио

Бисеров

Миланов

12

Левен

Николаев

Колев

 

 II. Да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на Политическа партия „Българска Социалдемокрация - Евролевица“, в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Решението на Районна избирателна комисия-Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 11.10.2021 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 50-ПВР / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 49-НС / 18.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и тиража на бюлетините за отпечатване в Деветнадесети изборен район – Русенски;

  • № 48-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на секционни избирателни комисии /СИК/ в Община Иваново при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения