Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 11-НС
Русе, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., предложена от партия БРИГАДА;

Постъпило е предложение с вх. № 30 / 08.10.2021 г. на РИК – гр. Русе, за регистрация на кандидатската листа за народни представители на партия БРИГАДА при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Арбен Ефремов Хавальов, представляващ партия „БРИГАДА“ и представено от Александър Станимиров Марковски  в качеството му на пълномощник на партия „БРИГАДА“, съгласно приложено пълномощно.

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 8, чл. 255 и  чл. 258,  ал 1 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Русе

 

Р Е Ш И:

 I. РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, предложена от партия БРИГАДА, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

име

презиме

фамилия

1

Анатолий

Иванов

Атанасов

2

Васил 

Димитров

Атанасов

 

 II. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на партия БРИГАДА в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

 

Решението на Районна избирателна комисия-Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Николай Иванов Братованов

* Публикувано на 11.10.2021 в 17:45 часа

Календар

Решения

  • № № 165-ПВР / 24.11.2021

    относно: нарушения на правилата за предизборна агитация

  • № 164-ПВР / 22.11.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

  • № 163-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 190500011, гр.Глоджево, община Ветово 19 изборен район Русе.

всички решения