Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 9-НС
Русе, 20.02.2023

ОТНОСНО: Разпределение на съставите и ръководствата на СИК в Деветнадесети изборен район - Русе;

 Във връзка с провеждането на консултации съгласно чл. 91 ИК относно състав на СИК в 19-ти изборен район – Русе, при произвеждане на изборите за народни представители на 2-ри април.2023 г. и с оглед правилното разпределение  на квотите на членове и ръководни места в СИК на територията на област Русе,  на основание чл.72, ал.1, т.1 и чл.92, ал.6 и ал.7 ИК, във връзка с Решение № 1683- НС/16.02.2023 на ЦИК, Районна избирателна комисия - Русе

  

                                                          РЕШИ:

 

 1. Определя общ брой места в СИК на територията на област Русе – членове, от които:

- 69 бр. СИК по 7 члена;

- 255 бр. СИК по 9 члена;

- подвижни секции и секции в социални заведения, арест и други- 7 члена

 1. Определя броя на СИК и броя на членовете на СИК по общини на територията на област Русе, както следва:

община

брой секции

9 члена

7 члена

БОРОВО

10

5

5

БЯЛА

23

12

11

ВЕТОВО

21

16

5

ДВЕ МОГИЛИ

15

8

7

ИВАНОВО

18

5

13

РУСЕ

210

193

17

СЛИВО ПОЛЕ

17

11

6

ЦЕНОВО

10

5

5

Общо

324

255

69

 

 1. РАЗПРЕДЕЛЯ местата в СИК в Деветнадесети изборен район-Русе, между парламентарно представените партии и коалиции, съобразно методика, приета с Решение 1683- НС/16.02.2023 г. на ЦИК

 

БОРОВО
места в СИК ръководство членове
общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ
80 16 13 11 10 10 10 10 30 8 7 5 3 3 2 2 50 8 6 6 7 7 8 8
БЯЛА
места в СИК ръководство членове
общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ
185 37 31 25 23 23 23 23 69 19 15 10 8 7 6 4 116 18 16 15 15 16 17 19
ВЕТОВО
места в СИК ръководство членове
общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ
179 39 32 24 21 21 21 21 63 18 14 10 7 6 5 3 116 21 18 14 14 15 16 18
ДВЕ МОГИЛИ
места в СИК ръководство членове
общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ
121 24 21 16 15 15 15 15 45 13 10 7 5 4 4 2 76 11 11 9 10 11 11 13
ИВАНОВО
места в СИК ръководство членове
общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ
136 24 21 19 18 18 18 18 54 15 12 8 6 5 5 3 82 9 9 11 12 13 13 15
РУСЕ
места в СИК ръководство членове
общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ
1856 431 345 240 210 210 210 210 630 176 140 95 71 63 53 32 1226 255 205 145 139 147 157 178
СЛИВО ПОЛЕ
места в СИК ръководство членове
общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ
141 29 25 19 17 17 17 17 51 14 11 8 6 5 4 3 90 15 14 11 11 12 13 14
ЦЕНОВО
места в СИК ръководство членове
общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ
80 16 13 11 10 10 10 10 30 8 7 5 3 3 2 2 50 8 6 6 7 7 8 8
ОБЛАСТ РУСЕ
места в СИК ръководство членове
общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ общо ГЕРБ ПП ДПС В БСП ДБО БВ
2778 616 501 365 324 324 324 324 972 271 216 148 109 96 81 51 1806 345 285 217 215 228 243 273

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.      

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 20.02.2023 в 16:51 часа

Календар

Решения

 • № 186-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

 • № 185-НС / 06.04.2023

  относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

 • № 184-НС / 06.04.2023

  относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения