Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Русе, 17.03.2023

ОТНОСНО: Образуване ПСИК на територията на община Ценово.

Постъпило е писмо вх.№ 138/17.03.2023г., 15.06 часа на Кмета на Община Ценово, с което уведомява РИК за подадени общо 26 заявления за гласуване с ПСИК за избиратели с трайни увреждания за една ПСИК.

На основание чл. 90, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1738-НС/ 6 март 2023 г. на ЦИК София, и въз основа на подадените заявления по чл. 37 от ИК в община Ценово, Районната избирателна комисия Русе

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Ценово да бъде разкрита 1 /една/ подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/.

2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК – 7 бр.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 17.03.2023 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения