Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
Русе, 17.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на територията на общините Русе, Бяла, Ценово, Иваново, Две могили и Борово от квотата на Коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е предложение с вх. № 134 от 17.03.2023 г. от Боян Стоянов - упълномощен представител на Коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, с пълномощно на представляващия коалицията Стефан Янев за извършване на промени в състава на СИК на територията на общините Русе, Бяла, Ценово, Иваново, Две могили и Борово.

Към предложението са приложени списъци с исканите промени. Списъци с промените са представени на електронната поща на РИК-Русе в Еxcel формат.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 89, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК на територията на общините Русе, Бяла, Ценово, Иваново, Две могили и Борово посочените длъжностни лица, съгласно приложени списъци.

 ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 Вместо тях НАЗНАЧАВА поименно в състава на СИК на територията на Русе, Бяла, Ценово, Иваново, Две могили и Борово при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 април 2023г., предложените нови лица от квотата на Коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, съгласно приложени списъци, на разположение в РИК-Русе, неразделна част от настоящото решение.

Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 17.03.2023 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения