Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
Русе, 17.03.2023

ОТНОСНО: жалба вх.№ 130/17.03.2023 от 9.55 часа от ПП „Възраждане“;

В РИК-Русе е постъпила жалба от ПП „Възраждане“ чрез Тодор Петков Савов пълномощник и кандидат за народен представител от листата на цитираната политическа формация. В жалбата са изложени твърдения, че през нощта на 15.03.2023 срещу 16.03.2023г. в гр. Ветово, върху 10 плаката на ПП „Възраждане“, поставени на места за агитация в централната част на града, тип „гъба“, активисти на ПП „ДПС“ са залепили плакати на тяхната партия с номер № 13. С това си действие активистите на ПП „ДПС“ са нарушили забраната, предвидена в чл.183 ал.5 от ИК, тъй като поставянето на  плакат върху  предходно залепен плакат, поставен по определен в ИК ред, води до неговото заличаване и унищожаване.

Към жалбата е приложен снимков материал, от който е видно, че върху определеното място са поставени плакати на ПП „ДПС“, като от снимката не може да се установи дали действително плакатите са залепени върху поставени преди това плакати на ПП „Възраждане“.

На 16.03.2023 г е констатирано  от член на РИК Антоанета Йонкова, че плакатите са поставени върху плакати на различни ПП и коалиции, но се виждат тези на Коалиция Герб – СДС и Коалиция Левицата. Същата е изготвила Констативен протокол п№ 1/17.03.2023 г, който е приложен към преписката.

РИК-19 Русе на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК е компетентна да се произнесе по постъпилата жалба.

От жалбата и от приложения към нея снимков материал и проверка от член на РИК може да се установи фактът на извършеното нарушение, тъй като от приложените снимки и проверката е видно, че действително плакатите на ПП „ДПС“ са залепени върху други, поради което приема твърденията по относно нарушение по чл. чл.183 ал.5 ИК за основателни.

От жалбата и от приложения към нея снимков материал не могат да се установят евентуалните извършители на твърдяното нарушение, поради което е невъзможно образуването на административнонаказателно производство и налагането на административно наказание по чл.495, ал.1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК РИК 19 Русе

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл. 183, ал. 5 от ИК на територията на гр. Ветово  на определени от кмета на Община Ветово места за предизборна агитация.

ОТКАЗВА да образува административнонаказателно производство поради неустановена самоличност на нарушителя/нарушителите, извършители на деянието.

Указва на Кмета на Община Ветово да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл. 183 ал. 5 от ИК, поставени в гр.Ветово на определени от кмета на Община Ветово места за предизборна агитация.

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Кметство Ветово за премахване на агитационните материали на ПП „ДПС“, поставени в нарушение на ИК на определени от кмета на Община Русе места за предизборна агитация.

Решението на Районната избирателна комисия Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 17.03.2023 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения