Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
Русе, 17.03.2023

ОТНОСНО: жалба вх.№ 129/17.03.2023 от 9.55 часа от ПП„Възраждане“

В РИК-Русе е постъпила жалба от ПП „Възраждане“ чрез Тодор Петков Савов- пълномощник и кандидат за народен представител от листата на цитираната политическа формация. В жалбата са изложени твърдения, че през нощта на 14.03.2023 г. срещу 15.03.2023 г. в централната част на с. Тетово на определени от кмета на Община Русе места върху плакатите на жалбоподателя, на мястото на техния избирателен номер 3 са залепени стикери с номер 1, съответстващ на номера на  Коалиция „БСП за България“ в интегралната бюлетина. Стикерите не са премахнати към момента на депозиране на жалбата пред РИК-19 Русе. Според жалбоподателя деянието е извършено от активистите на Коалиция „БСП за България“.

Към жалбата е приложен снимков материал, от който е видно, че действително върху плакат на ПП „Възраждане“ е поставен стикер с номер 1, с надпис „ДА! МОЖЕМ!“ и надпис БСП.

Поставянето на стикери с номер на друга политическа формация върху предходно залепени плакати, поставени по определен в ИК ред, води до тяхното унищожаване, респ. заличаване по смисъла на чл.183, ал.5 от ИК.

РИК-19 Русе на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК е компетентна да се произнесе по постъпилата жалба.

От жалбата и от приложения към нея снимков материал не могат да се установят евентуалните извършители на твърдяното нарушение, поради което е невъзможно образуването на административнонаказателно производство и налагането на административно наказание по чл.495, ал.1 от ИК.

 РИК – Русе счита, че описаното в жалбата деяние-поставяне на стикер на една политическа сила върху агитационен материал на друга политическа формация съставлява нарушение на забраната на чл. 183, ал. 5 на ИК, поради което и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.20, във връзка с чл. 186, във връзка с чл. 183, ал. 5 от ИК, РИК 19 - Русе

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл. 183, ал. 5 от ИК на територията на с. Тетово - централната част на с. Тетово на определени от кмета на Община Русе места за предизборна агитация.

ОТКАЗВА да образува административнонаказателно производство поради неустановена самоличност на нарушителя/нарушителите, извършители на деянието.

Указва на Кмета на Кметство Тетово да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл. 183 ал. 5 от ИК, поставени в централната част на с. Тетово на определени от кмета на Община Русе места за предизборна агитация.

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Кметство Тетово за премахване на агитационните материали на Коалиция “БСП за България“, поставени в нарушение на ИК на централната част на с. Тетово на определени от кмета на Община Русе места за предизборна агитация.

Решението на Районната избирателна комисия Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 17.03.2023 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения