Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
Русе, 02.04.2023

ОТНОСНО: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване само към хартиени бюлетини 19-ти изборен район Русе.

Постъпило е уведомление по телефона от секции:

190400018 с. Полско косово,   Бяла

192700172 Русе

в 19-ти изборен район-Русе, че машината не работи, след което е уведомен техник и са попълнени протоколи Приложения 4 и 5.

Налице са предпоставки за преустановяване на машинното гласуване по чл.269 от ИК, за което са попълнени констативни протоколи от СИК, поради което районната избирателна комисия взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

В РИК Русе са получени констативни протоколи № 374/02.04.2023 г., 375/02.04.2023 г. по входящия дневник на РИК.

 

РИК Русе констатира, че в секции

190400018 с. Полско косово,   Бяла

192700172 Русе

са налице предпоставките, визирани в чл.269 от ИК, а именно: наличие на непреодолими обстоятелства поради което машинното гласуване е невъзможно и заради това гласуването следва да продължи само с хартиени бюлетини.

При попълване на протокол на СИК Приложение № 82-НС-хм СИК поставят чертичка в част II на всеки ред „Машинни“ /м/, а т. 10 /лист. 2.2/ не се попълва. В края на протокола в частта „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка: осемте комисии записват, че съгласно чл. 269 ИК гласуването е проведено само с хартиени бюлетини“.

Предвид горното, на основание Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Районната избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски

 

Р Е Ш И:

 

Преустановява машинното гласуване в секции

190400018 с. Полско косово,   Бяла

192700172 Русе

на основание чл.269 от ИК и се преминава към гласуване само с хартиени бюлетини.                      

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Зам. председател: Звезделина Рафаилова Рафаилова

* Публикувано на 02.04.2023 в 19:15 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения