Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 180-НС
Русе, 02.04.2023

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 370/02.04.2023 г., в 13:35 часа, от Рена Стефанова – кандидат за народен представител от Коалиция „ПП-ДБ“;

В РИК-Русе е постъпила жалба от Рена Стефанова – кандидат за народен представител от Коалиция „ПП-ДБ“.

В електронното писмо към което е приложена жалбата е посочено, че до Коалиция „ПП-ДБ“ достигат сигнали, че в СИК, редовно не се спазва изискването на т.7.2 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване - част първа. Нарушението се изразявало в това, че една и съща карта за гласуване на избирателите, последователно се подава на 2-ма, 3-ма и повече гласоподаватели. Това от своя страна води до грешки и възпрепятства изборния процес.

В сигнала/жалба са изложени твърдения, че:

 1. На 02.04.2023г., около 10:30 часа пред СИК №7 в с. Обретеник, общ. Борово, жена – Димитрина Кичева, представяща се „за дежурна по ГРАО“ привиква гражданите, които ще упражнят правото си на глас и тези вече упражнили, като записва кой и как гласува без да има такива права като длъжностно лице. Също така подобно поведение влияе /би могло да повлияе/ на свободната воля на гласоподавателите, което представлява нарушение на чл. 182 от ИК, както и противоречи на основния принцип за тайната на вота. Подобно поведение би могло да се тълкува и като търговия с гласове.
 2. На 02.04.2023г., около 10:50 часа пред СИК №4 в с. Долна Студена, общ. Ценово, пред СИК, в двора, в беседка със списъци на граждани присъстват Петя Петкова – общински съветник и Росица Георгиева – областен координатор на ГЕРБ. Периодично секретарят на комисията им предоставя информация за гласуване на граждани. Това поведение, освен че представлява нарушение на чл. 182 от ИК, влияе на гласоподавателите в малкото населено място.
 3. На 02.04.2023г., около 10:40 часа в СИК №5 в с. Нов град, общ. Ценово, е забелязан секретарят на СИК – Тодорина Тодорова да дава информация по телефона на кметицата Диана Копчева, която от своя страна е седнала в ресторанта зад градинката срещу СИК и по списък отбелязва хората. Това поведение, освен че представлява нарушение на чл. 182 от ИК, влияе на гласоподавателите в малкото населено място.
 4. На 02.04.2023г., около 11:30 часа пред СИК №10 в с. Пиперково, общ. Ценово, госпожа Бисерка Апостолова – кмет на кметство присъства в двора на секцията и участва в изборния процес като контролира и проверява кой е гласувал. Уведомен е дежурният полицай Цветомир Пенков, който не е предприел никакви мерки. Това е недопустимо нарушение на волята на гражданите и представлява скрита форма на търговия, която се санкционира и в изборния ден.

Със сигнала/жалба е направено искане да бъде извършена проверка и РИК да се произнесе с решение, с което да предотврати последващи нарушения на ИК.

По твърдяното нарушение на изискванията на т.7.2 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване - част първа, РИК констатира, че в жалбата не са посочени конкретни секции в които е допуснато нарушението. РИК-19 Русе е провело обучение на всички секции, в които е разяснено, че следва да спазват правилото на т.7.2 от МУ. Поради това, към настоящия момент РИК-19 Русе е изпълнило всички действия за обучението на СИК за спазване на изборното законодателство.

Член на РИК – Иван Дойнов разговаря с председателите на горепосочените СИК като им беше разяснено, че следва да следят за стриктно спазване на изборното законодателство, спазване на забраната за предизборна агитация в изборния ден и запазване на тайната на вота.

На електронната поща на РИК в 16:56часа е постъпило уточнение към сигнала/жалба.

РИК-19 Русе е в невъзможност да извърши проверка по така постъпилата жалба, към настоящия момент, в частта й за твърдени нарушения по чл. 182 ИК, а и в сигнала се съдържат данни за евентуални извършени престъпления от общ характер. Поради това, РИК-19 Русе препрати по компетентност сигнала/жалба на Окръжна прокуратура – Русе и подаде сигнал на тел. 112, за да може компетентните органи да извършат проверка дали са извършени престъпления от общ характер.

РИК-19 Русе на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК е компетентна да се произнесе по постъпилата жалба.

РИК – Русе счита, че описаните в жалбата нарушения не са доказани към настоящия момент, поради което и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т. 20, РИК 19 - Русе

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалбата като недоказана.

ПРЕПРАЩА жалбата по компетентност на Окръжна прокуратура Русе.

 

Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Зам. председател: Звезделина Рафаилова Рафаилова

* Публикувано на 02.04.2023 в 18:33 часа

Календар

Решения

 • № 186-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

 • № 185-НС / 06.04.2023

  относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

 • № 184-НС / 06.04.2023

  относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения