Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 178-НС
Русе, 02.04.2023

ОТНОСНО: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване само към хартиени бюлетини 19-ти изборен район Русе.

Постъпило е уведомление по телефона от секции:

191300014 Иваново

191300017 Сваленик

191300013 Щръклево

​​​192700017 Русе

в 19-ти изборен район-Русе, че машината не работи, след което е уведомен техник и са попълнени протоколи Приложения 4 и 5.

Налице са предпоставки за преустановяване на машинното гласуване по чл.269 от ИК и на попълнен констативен протокол от СИК, поради което районната избирателна комисия взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

 

В РИК Русе са получени констативни протоколи №№ №360/02.04.2023 г в 8.47 ч, 361/02.04.2023 г, 362/02.04.2023 г и 363 /02.04.2023 г.,

по входящия дневник на РИК.

 

РИК Русе констатира, че в секции

191300014 Иваново

191300017 Сваленик

191300013 Щръклево

192700017 Русе,

са налице предпоставките, визирани в чл.269 от ИК, а именно: наличие на непреодолими обстоятелства поради което машинното гласуване е невъзможно и заради това гласуването следва да продължи само с хартиени бюлетини.

При попълване на протокол на СИК Приложение № 82-НС-хм СИК поставят чертичка в част II на всеки ред „Машинни“ /м/, а т. 10 /лист. 2.2/ не се попълва. В края на протокола в частта „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка: осемте комисии записват, че съгласно чл. 269 ИК гласуването е проведено само с хартиени бюлетини“.

Предвид горното, на основание Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Районната избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски

 

Р Е Ш И:

 

Преустановява машинното гласуване в секции

 1. 191300014 Иваново
 2. 191300017 Сваленик
 3. 191300013 Щръклево
 4. 192700017 Русе

на основание чл.269 от ИК и се преминава към гласуване само с хартиени бюлетини.                      

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 02.04.2023 в 16:28 часа

Календар

Решения

 • № 186-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

 • № 185-НС / 06.04.2023

  относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

 • № 184-НС / 06.04.2023

  относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения