Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 177-НС
Русе, 02.04.2023

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на територията на община Русе при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпили са предложения за извършване на промени в състава на СИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т.5, чл. 89, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК посочените членове на СИК, съгласно приложен списък.

 ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 Вместо тях НАЗНАЧАВА поименно в състава на СИК при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 април 2023г., предложените нови лица“, съгласно приложен списък, на разположение в РИК-Русе, неразделна част от настоящото решение.

Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 02.04.2023 в 16:27 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения