Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 176-НС
Русе, 01.04.2023

ОТНОСНО: Заличаване на упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ - СДС“, в публикуван Списък на упълномощените представители, в регистър на упълномощените представители, които да представляват коалицията в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

В Районна избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 357/01.04.2023 г. е постъпило искане за заличаване на 1 /едно/ лице, публикувано в списъка на упълномощените представители на Коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Изборен район 19 – Русенски.

Като взе предвид постъпилото искане за заличаването на упълномощен представители в списък от Коалиция „ГЕРБ - СДС“ на упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски, на основание чл. 72, ал.1 и чл.124 ал. 4, изр. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от интернет страницата на РИК-Русе 1 /един/ упълномощен представители, съгласно приложен списък на Коалиция „ГЕРБ - СДС“ в Изборен район 19 - Русенски.

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.04.2023 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения