Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 175-НС
Русе, 01.04.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списъци с упълномощените представители на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

В Районна избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 354/01.04.2023 г. е постъпило искане за публикуване на 24 броя нови упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски, подписан от Нора Стоянова - упълномощен представител на коалицията.

Извършена е проверка на предложените лица, при която е установено, че от предложените 24 бр. лица, всички отговарят на изискванията на ИК.

Като взе предвид постъпилия списък от Коалиция „БСП за България“ на упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски, на основание чл. 72, ал.1 и чл.124 ал. 4, изр. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Русе списък с още 24 /двадесет и четири/ упълномощени представители, посочени в списък на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в Изборен район 19 - Русенски.

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.04.2023 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения