Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 174-НС
Русе, 01.04.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници от квотата на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.;

Постъпило е Заявление с Вх. № 352/01.04.2023 г. /вх. № 1/01.04.2023 г. в Регистъра на застъпниците/ в 15.50 ч. на РИК-Русе за регистрация на 2 застъпници от  квотата на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, подписано от упълномощеното лице Мариян Йорданов Димитров

Приложени са 2 броя декларации, подписани от лицата, заявени за регистрация, като е приложен и списък с имената им на хартия, и на технически носител.

След извършена проверка, РИК-Русе констатира, че всички от така заявените 18 лица отговарят на изискванията на чл. 117 и чл. 118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, чл. 117- 123 от ИК и Решение № 1713 -НС/28.02.2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия -Русе

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА 2 /два/ броя застъпници на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, съгласно приложения списък, на разположение в РИК- Русе, неразделна част от настоящото решение.

Да се издадат удостоверения на регистрираните за застъпници лица.

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Русе регистър на застъпниците на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ.

 

Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.04.2023 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения