Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 172-НС
Русе, 01.04.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списъци с упълномощените представители на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“, които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

В Районна избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 351/01.04.2023 г. е постъпил списък на упълномощените представители на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“, подписан от Диляна Иванова - упълномощен представител на коалицията, за публикуване на страницата на РИК-Русе на 3 /трима/ упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски.

Извършена е проверка на предложените лица, при която е установено, че всички предложени лица отговарят на изискванията на ИК.

Като взе предвид постъпилия Списък от Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“, на упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски, на основание чл. 72, ал.1 и чл.124 ал. 4, изр. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Русе списък с 3 /трима/ упълномощени представители, посочени в списък на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“, в Изборен район 19 - Русенски.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.04.2023 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения