Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 171-НС
Русе, 01.04.2023

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на територията на общинa Русе от квотата на ПП „Български възход“ при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 350/01.04.2023 г., от Боян Стоянов - упълномощен представител на ПП „Български възход“ за извършване на промени в състава на СИК на територията на общините Русе, Иваново и Две могили.

Към заявлението са приложени списъци с исканите промени. Списъците с промените са представени на електронната поща на РИК-Русе в Еxcel формат.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 89, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК на територията на община Русе посочените длъжностни  лица, съгласно приложен списък.

 ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 Вместо тях НАЗНАЧАВА поименно в състава на СИК на територията на общините Русе, Иваново и Две могили при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 април 2023г., предложените лица от квотата на ПП „Български възход“, съгласно приложен списък, на разположение в РИК-Русе, неразделна част от настоящото решение.

Да се издаде удостоверение на назначените членове на СИК.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.04.2023 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения