Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 170-НС
Русе, 01.04.2023

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 342/01.04.2023 г., в 12 часа, от КП „Левицата“;

В РИК-Русе е постъпила жалба от Йордан Йорданов Топалов, кандидат за народен

представител от  КП „Левицата“.

 

В жалбата са изложени твърдения, че в гр.Русе, пред хотел „Дунав“ се извършва агитация в деня за размисъл от активисти на ПП „Възраждане“ с номера на бюлетината.

Извършена е проверка от Иван Дойнов и Стефан Бонев - членове на РИК – Русе, за която е съставен констативен протокол. С Протокола членовете на РИК-Русе не са констатирали агитация с номер на партия „Възраждане“.

РИК-19 Русе на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК е компетентна да се произнесе по постъпилата жалба.

РИК – Русе счита, че описаното в жалбата нарушение не е установено, поради което и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т. 20, РИК 19 - Русе

 

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА без уважение жалбата като неоснователна и недоказана.

 

Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.04.2023 в 15:31 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения