Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 168-НС
Русе, 01.04.2023

ОТНОСНО: Заличаване на упълномощени представители на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, в публикуван Списък на упълномощените представители, в регистър на упълномощените представители, които да представляват коалицията в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

В Районна избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 270/29.03.2023 г. е постъпило искане за заличаване на 3 броя лица, публикувани в списък на упълномощените представители на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за Изборен район 19 – Русенски, подписан от Нора Стоянова - упълномощен представител на коалицията.

Като взе предвид постъпилото искане за заличаване на упълномощени представители в списък от Коалиция „БСП за България“ на упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски, на основание чл. 72, ал.1 и чл.124 ал. 4, изр. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА от интернет страницата на РИК-Русе 3 /три/ броя упълномощени представители, съгласно приложен списък на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в Изборен район 19 - Русенски.

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.04.2023 в 15:29 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения