Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 167-НС
Русе, 01.04.2023

ОТНОСНО: жалба вх.№ 221/27.03.2023 г., в 15.18 часа от ПП„Възраждане“

В РИК-Русе е постъпила жалба от ПП „Възраждане“ чрез Тодор Петков Савов- пълномощник и кандидат за народен представител от листата на цитираната политическа формация.

В жалбата са изложени твърдения, че в ранните часове на 26.03.2023 г. в община Две могили, активисти на партия „ДПС“ са залепили върху номера на ПП „Възраждане“ стикер с номер 13, съответстващ на номера на тяхната партия.

Към жалбата е приложен снимков материал, от който е видно, че действително има поставен стикер с номер 13 върху, плакати на ПП „Възраждане“.

РИК - Русе е поискала да бъде уточнено къде точно са поставени плакатите.

С писмо с вх.№ 337/01.04.2023 г., в 10.30 ч., се уточнява, че плакатите са поставени в Две могили, на бул.България, до автобусната спирка, срещу  Народно читалище.

РИК-19 Русе на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК е компетентна да се произнесе по постъпилата жалба.

От жалбата и от приложения към нея снимков материал не могат да се установят евентуалните извършители на твърдяното нарушение, поради което е невъзможно образуването на административнонаказателно производство и налагането на административно наказание по чл.495, ал.1 от ИК.

 РИК – Русе счита, че описаното в жалбата деяние-поставяне на стикер на една политическа сила върху агитационен материал на друга политическа формация съставлява нарушение на забраната на чл. 183, ал. 5 на ИК, поради което и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.20, във връзка с чл. 186, във връзка с чл. 183, ал. 5 от ИК, РИК 19 - Русе

 

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл. 183, ал. 5 от ИК на територията на община Две могили, в гр. Две могили, на бул.България, до автобусната спирка, срещу  Народно читалище.

ОТКАЗВА да образува административнонаказателно производство поради неустановена самоличност на нарушителя/нарушителите, извършители на деянието.

Указва на Кмета на Община Две могили да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл. 183 ал. 5 от ИК, поставени в Две могили, на бул.България, до автобусната спирка, срещу  Народно читалище, на определени от кмета на Община Две могили места за предизборна агитация.

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета Община Две могили за премахване на агитационните материали предмет на жалбата и решението.

Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.04.2023 в 15:28 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения