Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 106-НС
Русе, 27.03.2023

ОТНОСНО: Сигнали относно раздаване на агитационни материали;

В РИК-Русе е постъпил сигнал от Община Русе с вх. № 207/24.03.2023 г. на РИК-Русе, представляващ докладна записка № 53-24-9/24.03.2023г. от служител на Общинска полиция – Русе. В документа се излагат твърдения, че на 23.03.2023 г. около 16:00 ч. в гр. Русе, на ул. Александровска № 54, пред сградата на Съдебната палата е била разположена шатра и обозначени агитационни материали с числото „12“, отговарящо на номера в бюлетината на коалиция „Продължаваме промяната и Демократична България Обединение“. Посочва се още, че около шатрата присъствали журналисти, както и лица, представители на цитираната по-горе коалиция, сред които са посочени Христо Иванов, Мартин Димитров и Светлин Стоянов. Според автора на докладната записка около шатрата са се намирали още и симпатизанти, на които са раздавани агитационни материали. На всички се е раздавало безплатно кафе в картонена чаша с лого на двете партии в коалицията и нейното наименование.

За същото мероприятие в РИК-Русе с вх. № 213 от 27.03.2023 г. е постъпил сигнал от Първо РУ при ОДМВР-Русе, от който се установяват същите обстоятелства.

Районната избирателна комисия Русе на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК е компетентна да се произнесе по постъпилите сигнали.

По постъпилите сигнали и приложените към тях материали не се установява извършено нарушение. От материалите - снимка, картонена чаша за кафе, е видно, че същите не съдържат призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет, поради което предметът, приложен към единият от сигналите не попада в обхвата на легалната дефиниция за „предизборна агитация“, дадена в § 1, т. 17 от ДР на ИК. В този смисъл е и Решение № 1695-НС/22.02.2023 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Поради липса на доказателства за извършено административно нарушение не са налице основания за образуване на административнонаказателно производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.20 от Изборния кодекс, РИК 19 Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да образува административнонаказателно производство по повод подадени сигнали с вх. № 207/24.03.2023 г. и вх. № 213 от 27.03.2023 г на РИК-Русе, поради липса на данни за извършено административно нарушение, тъй като представените материали не представляват „предизборна агитация“ по смисъла на  § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Решението на Районната избирателна комисия Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 27.03.2023 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;

  • № 185-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

  • № 184-НС / 06.04.2023

    относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;

всички решения