Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 87–НС
Русе, 16.03.2017

ОТНОСНО: мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

В Районна избирателна комисия – Русе са постъпили писма от общините Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово относно избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и телефоните за подаване на заявки за оказване на помощ в изборния ден на същите избиратели.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 234, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с  Решение № 4302-НС от 13.02.2017 г. Районна избирателна комисия Русе

  

Р Е Ш И :

 

 1. Определя следните избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

  1.1 Община Бяла

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

190400001

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

гр. Бяла, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 6

190400003

СОУ „П. Волов“

гр. Бяла, ул. „Цар Освободител“ № 59 – източно крило

190400005

НУ „П. Р. Славейков“

гр. Бяла, ул. „Хаджи Димитър“ № 19

           

            1.2.Община Две могили

 

 № на СИК

Местоположение

Адрес

190800001

Автогара

гр. Две могили, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 1

 

            1.3.Община Иваново

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

191300010

Клуб на пенсионера

с. Тръстеник, ул. „6-ти септември “ № 70

 

            1.4. Община Русе

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

192700001

ОУ "Отец Паисий"

ул. "Александровска" № 95

192700002

ОУ "Отец Паисий"

ул. "Александровска" № 95

192700009

ПГ по строителство, архитектура и геодезия "П.Пенев"

бул. "Цар Освободител" № 105

192700011

ОУ "Иван Вазов"

ул. "Петър Берон" № 20

192700031

ПГ по речно корабостроене и корабоплаване

ул. "Левски" № 1

192700030

ОУ "Ангел Кънчев"

ул. "Българска морава" № 6

192700051

ОУ"Алеко Константинов"

бул. "България" № 96

192700052

ОУ"Алеко Константинов"

бул. "България" № 96

192700062

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700063

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700064

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700083

ОУ"Никола Обретенов"

кв. ЧАРОДЕЙКА ул."Никола Табаков"4

192700084

ОУ"Никола Обретенов"

кв. ЧАРОДЕЙКА ул."Никола Табаков"4

192700116

ОУ 'Тома Кьрджиев"

ул. Байкал № 2

192700124

СОУПНЕ “Фридрих Шилер”

ул. Измаил № 1

192700130

ОУ "Васил Априлов"

бул. Липник № 78

192700132

ОУ "Васил Априлов"

бул. Липник № 78

192700146

СУ "Възраждане"

ул. Студентска № 2

192700147

СУ "Възраждане"

ул. Студентска № 2

192700155

ОУ "Братя Миладинови"

алеи ВЪЗРАЖДАНЕ № 54

192700157

СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"

ул. Студентска № 10

192700158

СУЕЕ "Св. Константин- Кирил Философ"

ул. Студентска № 10

 

 1. Пред секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

 2. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

 3. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

 4. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция по т. 1, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 17-НС от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък.

 5. Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

 6. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателните списъци срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-НС от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

 7. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

 8. За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване/преграда за гласуване с машина, след което излиза, докато избирателят гласува.

 9. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

 10. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

 11. Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

 12. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

 13. Телефоните, на които могат да се подават заявки за оказване на помощ при придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са както следва


14.1. Община Борово:

            - за гр. Борово - 081402253, 0893325888

            - за с. Обретеник – 081432782

            - за с. Екзарх Йосиф – 081432297

            - за с. Горно Абланово – 081482280

            - за с. Батин – 081465314

            - за с. Брестовица – 081462233

            - за с. Волово - 081462266

14.2. Община Бяла – 081774707, 080018437

14.3. Община Две могили – 081412130, 081412006

14.4. Община Иваново

            - за с. Щръклево – 081112253

            - за с. Пиргово – 081142280

            - за с. Тръстеник – 081452236

            - за с. Сваленик – 081662263

            - за с. Красен – 081522280

            - за с. Мечка – 081582280

            - за с.  Червен -  081565280

            - за с. Кошов – 081592280

            - за с. Божичен – 081162865

            - за с. Нисово – 081962260

            - за с. Табачка – 081565270

            - за с. Церовец – 081672280

            - за с. Иваново – 081162255

14.5. Община Русе – 082881751

14.6. Община Ветово – 081612253

14.7. Община Сливо поле – 081312795

14.8. Община Ценово - 081222510

 

 

 

Председател: Мирослава Йеремиева Маркова

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 16.03.2017 в 17:17 часа

Календар

Решения

 • № 221-НС / 29.03.2017

  относно: жалба от Надка Цонева Гиргинчева, Иван Димитров Гиргинчев и Диян Иванов Гиргинчев – гласоподаватели, относно нарушаване правилата за отчитане на преференциите при преброяване на бюлетините в СИК № 024, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 220-НС / 29.03.2017

  относно: жалба от Никола Стоянов Стоянов – регистриран като кандидат за народен представител на ПП „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“, относно нарушаване правилата за протичане на изборния ден, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 219-НС / 29.03.2017

  относно: жалба от Даян Валериев Тачев – сочещ себе си за пълномощник на ПП „Възраждане“, относно нарушаване правилата за агитация в предизборната кампания, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения