Архив избори:
16.03.2017

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

 

 1. Община Бяла

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

190400001

ОУ „Н. Ѝ. Вапцаров“

Гр. Бяла, ул. „Н. Ѝ. Вапцаров“ № 6

190400003

СОУ „П. Волов“

Гр. Бяла, ул. „Цар Освободител“ № 59 – източно крило

190400005

НУ „П. Р. Славейков“

Гр. Бяла, ул. „Хаджи Димитър“ № 19

 

 1. Община Две могили

 

 № на СИК

Местоположение

Адрес

190800001

Автогара

Гр. Две могили, ул. „Н. Ѝ. Вапцаров“ № 1

 

 1. Община Иваново

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

191300010

Клуб на пенсионера

С. Тръстеник, ул. „6-ти септември “ № 70

 

 1. Община Русе

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

192700001

ОУ "Отец Паисий"

ул. "Александровска" № 95

192700002

ОУ "Отец Паисий"

ул. "Александровска" № 95

192700009

ПГ по строителство, архитектура и геодезия "П.Пенев"

бул. "Цар Освободител" № 105

192700011

ОУ "Иван Вазов"

ул. "Петър Берон" № 20

192700031

ПГ по речно корабостроене и корабоплаване

ул. "Левски" № 1

192700030

ОУ "Ангел Кънчев"

ул. "Българска морава" № 6

192700051

ОУ"Алеко Константинов"

бул. "България" № 96

192700052

ОУ"Алеко Константинов"

бул. "България" № 96

192700062

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700063

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700064

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700083

ОУ "Никола Обретенов"

кв. ЧАРОДЕЙКА ул."Никола Табаков"4

192700084

ОУ "Никола Обретенов"

кв. ЧАРОДЕЙКА ул."Никола Табаков"4

192700116

ОУ "Тома Кърджиев"

ул. Байкал № 2

192700124

СУПНЕ “Фридрих Шилер”

ул. Измаил № 1

192700130

ОУ "Васил Априлов"

бул. Липник № 78

192700132

ОУ "Васил Априлов"

бул. Липник № 78

192700146

СУ "Възраждане"

ул. Студентска № 2

192700147

СУ "Възраждане"

ул. Студентска № 2

192700155

ОУ "Братя Миладинови"

алеи ВЪЗРАЖДАНЕ № 54

192700157

СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"

ул. Студентска № 10

192700158

СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"

ул. Студентска № 10

 

16.03.2017

ОБУЧЕНИЕ НА СИК ЗА ОБЩИНА РУСЕ

Обучението ще се проведе на 20.03.2017 г. (понеделник) от 18:00 ч. в Дом на културата - гр. Русе. 

13.03.2017

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК ЗА ОБЩИНИТЕ ОТ РИК РУСЕ

 15.03.2017 (Сряда)
 Иваново  10:00 ч 
 Две Могили  11:00 ч 
 Борово  13:00 ч 
 Бяла  10:30 ч 
 Ценово  12:30 ч 
  
  16.03.2017 (Четвъртък)
 Ветово  10:00 ч 
 Сливо поле  10:00 ч 
09.03.2017

Образец на бюлетина

С решение №  53-НС от 09.03.2017 г. Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски одобри графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за Деветнадесети изборен район – Русенски. Същият може да видите, като отворите прикачения файл: ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

06.03.2017

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РУСЕ

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници - Решение № 4172-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК.

Кандидатите от кандидатските листи на партиите и коалициите могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

Застъпник може да бъде лице, което е навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции район 19 – Русенски.

Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в район 19 – Русенски.

Заявленията за регистрация се предават на РИК на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи) и на технически носител в excel формат до 17 часа на 22 март 2017 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на РИК Русе до изборния ден.

 

Упълномощени представители - Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г.

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 17 часа на 25.03.2017 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

25.02.2017

ЗАМЕНИ В СЕКЦИОННИ КОМИСИИ:

За промяна в съставите на СИК е необходимо да представите в РИК Русе заявление за замяна на членове в свободен текст, както и приложение с описание на замените.

Електронна таблица (приложение) може да изтеглите тук.

17.02.2017

Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., РИК Русе Ви уведомява:

До 11.03.2017 г. (събота) вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление, изпратено на адрес [email protected] по постоянен адрес или по настоящ адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 11март 2017 г. включително.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 18.03.2017 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес,  и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 всеки работен ден от 08.30 до 11,30 ч и от 13,30 до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612, 082/ 881-671 и 082/826-110.

17.02.2017

Съобщение

На вниманието на партиите и коалициите, които желаят да регистрирират кандидатска листа в 19-ти МИР.

Във връзка с препоръката в Приложение № 66-НС от изборните книжа, предложението за регистрация на кандидатска листа да се представя и на технически носител в Excel- формат и Решение № 4193-НС/02.02.2017 г. на ЦИК, молим да използвате следната електронна таблица: Таблица за въвеждане на данните в структуриран вид

07.02.2017

Подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители

С  Решение № 6-НС/04.02.2017 на РИК Русе, във връзка с Решение № 4159-НС/31.01.2017г. на ЦИК, РИК Русе ОПРЕДЕЛЯ срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание в изборите на 26 март 2017 г. в РИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. от 10.02.2017 г. 09:00 ч. всеки календарен ден до 17.00 ч. на 21.02.2017 г., в сградата на Община Русе, пл. „Свобода“ № 6, зала 2.

07.02.2017

Подаване на документи за регистрация на инициативни комитети

С Решение № 5-НС/04.02.2017г. на РИК Русе, във връзка с Решение № 4154-НС/30.01.2017г. на ЦИК, РИК Русе ОПРЕДЕЛЯ срок за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. от 06.02.2017 г. всеки календарен ден до 17.00 ч. на 13.02.2017 г., в сградата на Община Русе, пл. „Свобода“ № 6, зала 2

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 221-НС / 29.03.2017

  относно: жалба от Надка Цонева Гиргинчева, Иван Димитров Гиргинчев и Диян Иванов Гиргинчев – гласоподаватели, относно нарушаване правилата за отчитане на преференциите при преброяване на бюлетините в СИК № 024, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 220-НС / 29.03.2017

  относно: жалба от Никола Стоянов Стоянов – регистриран като кандидат за народен представител на ПП „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“, относно нарушаване правилата за протичане на изборния ден, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 219-НС / 29.03.2017

  относно: жалба от Даян Валериев Тачев – сочещ себе си за пълномощник на ПП „Възраждане“, относно нарушаване правилата за агитация в предизборната кампания, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения