Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 219-НС
Русе, 29.03.2017

ОТНОСНО: жалба от Даян Валериев Тачев – сочещ себе си за пълномощник на ПП „Възраждане“, относно нарушаване правилата за агитация в предизборната кампания, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В Районна избирателна комисия – гр. Русе с вх. №№ 376, 377, 378, 379, 380, 381 , 382 и 383/26.03.2017 г. са постъпили 8 броя идентични жалби от Даян Валериев Тачев за нарушаване на правилата на Методическите указания за СИК, издадени от ЦИК и ИК.

След извършена проверка при постъпване на жалбите от РИК-Русе е установено, че лицето Даян Валериев Тачев не е вписан в регистъра на упълномощените представители на РИК – Русе, нито е регистриран като застъпник на ПП „Възраждане“. Същият е присъствал /участвал в изборния процес/ в СИК № № 192700157, 192700064, 192700119, 192700027, 192700029, 192700050, 192700065, 192700004 без длъжностно качество.

Предвид изложеното РИК приема, че жалбите са подадени от лице без правна легитимация., поради което

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ жалбите БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.

ПРЕПРАЩА по компетентност в РРП за проверка за наличие на данни за престъпление.

Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Мирослава Йеремиева Маркова

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 29.03.2017 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 221-НС / 29.03.2017

    относно: жалба от Надка Цонева Гиргинчева, Иван Димитров Гиргинчев и Диян Иванов Гиргинчев – гласоподаватели, относно нарушаване правилата за отчитане на преференциите при преброяване на бюлетините в СИК № 024, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 220-НС / 29.03.2017

    относно: жалба от Никола Стоянов Стоянов – регистриран като кандидат за народен представител на ПП „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“, относно нарушаване правилата за протичане на изборния ден, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 219-НС / 29.03.2017

    относно: жалба от Даян Валериев Тачев – сочещ себе си за пълномощник на ПП „Възраждане“, относно нарушаване правилата за агитация в предизборната кампания, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения