Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 220-НС
Русе, 29.03.2017

ОТНОСНО: жалба от Никола Стоянов Стоянов – регистриран като кандидат за народен представител на ПП „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“, относно нарушаване правилата за протичане на изборния ден, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В Районна избирателна комисия – гр. Русе с вх. №№ 384/26.03.2017 г. е постъпила жалба от Никола Стоянов Стоянов за нарушаване на правилата за протичане на изборния ден, като твърди, че не е допуснат в изборното помещение да наблюдава преди 20 ч.

След извършена проверка РИК Русе установи, че жалбоподателят е регистриран като кандидат за народен представител и в това си качество, съгласно чл.272 от ИК има право да присъства в изборното помещение при установяване на резултатите от гласуването, а именно след като председателят на СИК обяви  изборния ден за приключил.

Предвид изложеното РИК приема, че жалбата е неоснователна, поради което

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ жалбата БЕЗ УВАЖЕНИЕ.

Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Мирослава Йеремиева Маркова

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 29.03.2017 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 221-НС / 29.03.2017

    относно: жалба от Надка Цонева Гиргинчева, Иван Димитров Гиргинчев и Диян Иванов Гиргинчев – гласоподаватели, относно нарушаване правилата за отчитане на преференциите при преброяване на бюлетините в СИК № 024, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 220-НС / 29.03.2017

    относно: жалба от Никола Стоянов Стоянов – регистриран като кандидат за народен представител на ПП „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“, относно нарушаване правилата за протичане на изборния ден, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 219-НС / 29.03.2017

    относно: жалба от Даян Валериев Тачев – сочещ себе си за пълномощник на ПП „Възраждане“, относно нарушаване правилата за агитация в предизборната кампания, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения