08.07.2021

Г Р А Ф И К ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И ПЕЧАТИ ОТ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА РУСЕ НА 10 ЮЛИ 2021 Г.

Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И ПЕЧАТИ ОТ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА РУСЕ

на 10 юли 2021 г.

 

09:00 ч. – 10:00 ч. – секции с номера от 218 до 151.

10:00 ч. – 11:00 ч. – секции с номера от 150 до 101.

11:00 ч. – 12:00 ч. – секции с номера от 100 до 051.

12:00 ч. – 13:00 ч. – секции с номера от 050 до 001.

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В СЕКЦИИТЕ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

в съответната секция.

Получаването става с протокол - Приложение 2 и 3 от методическите указания /стр. 38 и 39/ от представител на фирмата за обслужване на машини. Моля, не напускайте изборното помещение преди получаване на машините и преди поемане на охраната на секцията от органите на МВР.

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ

14,00 ч.  в съответната секция.

05.07.2021

Заявки за оказване на помощ в изборния ден на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заявки за оказване на помощ в изборния ден на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се подават на следните телефони:

 1. За община Бяла – 0817 747 07 и 0800 18 437
 2. За община Две могили – 08141 9203 и 08141 9205
 3. За община Ценово – 08122 2510
 4. За община Сливо поле – 08131 2795
 5. За община Русе – 082 881751
 6. За община Ветово – 0 800 18 053
04.07.2021

Обучение на СИК по общини

Обучение на СИК по общини:

 

община дата час място
Русе 07.07.2021 18:00  Канев Център
Бяла 06.07.2021 13:00  Спортна зала "Арена Бяла"
Ценово 06.07.2021 15:00  Ценово 
Ветово 07.07.2021 10:00  Ветово 
Сливо поле 07.07.2021 10:00  Сливо поле
Борово 08.07.2021 10:30  Борово 
Две могили 08.07.2021 13:00  Две могили
Иваново 08.07.2021 15:00  Иваново
02.07.2021

Застъпници и Представители

Политическите партии и коалиции могат да подават заявления за регистрация на застъпници на кандидатските листи и за упълномощени представители на
партията/коалицията в срок до 17:00 ч. на 10.07.2021 г.

Подаването става задължително на електонен носител /електронния адрес на РИК - [email protected] / в попълнен файл, чиито образци са дадени по долу:

Застъпници

Представители

Забележка:

В колоната с ЕГН оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт значи, че ЕГН-то се среща повече от веднъж, а оцветяването в червено - че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
При копиране и поставяне в тази колона, моля ползвайте Paste Special - Values (Постави - Стойности), за да не се унищожат форматиранията, водещи до контролата и оцветяването на фона.

Бъдете внимателни и при правописа на имената.

30.06.2021

он-лайн обучение за машинно гласуване от „Сиела Норма“ АД

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите парламентарни избори, „Сиела Норма“ АД Ви предлага възможност за он-лайн обучение:

 

Линк към обучителната он-лайн среща:

среща на 06.07.2021 (вторник) в 18:00 ч.

 

Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting | Learn More | Meeting options

 Инструкция за вход към обучителната среща в приложения файл: „Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс“: Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс

29.06.2021

График за пробно гласуване с машини по общини

Четвъртък - 01.07.2021 г.

09.15 ч.        Бяла

11.15 ч.        Ценово

15.00 ч.        Иваново

Петък - 02.07.2021 г.

09.30 ч.        Ветово

14.30 ч.        Сливо поле

Събота - 03.07.2021 г

09.15 ч.        Две могили

11.15 ч.        Борово

28.06.2021

обучение машинно гласуване

Присъствено обучение за СИК с машинно гласуване на 30.06.2021 г в гр.Русе, Община Русе, Пленарна зала от 18 часа. Участват председател, зам. председател или секретар, а при отсъствие на същите поне един член на СИК.

28.06.2021

Образец от бюлетината

17.06.2021

Замяна на членове на СИК

Уведомяваме политическите партии и коалиции, че след приемането на поименните състави на СИК с решения № № 38-НС ... 44-НС / 14.06.2021, № 45-НС / 15.06.2021 и № № 66-НС ... 69-НС / 28.06.2021 замените на членове става с писмо свободен текст, подписано от представляващ или упълномощено лице на ПП/КП /с еднократно представяне на пълномощно/ и задължително попълнена таблица на Excel. Пратените писма по електронна поща трябва да са подписани и сканирани/заснети или подписани с електронен подпис. Таблицата е приложена в настоящото съобщение. Приложено е и примерно писмо.

 

Приложение

 

Примерно писмо

10.06.2021

Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по БНТ 2, при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1,  т. 1,  чл. 196, ал. 3 от Изборния кодекс, в 11,00 часа, в сградата на Община Русе на пл. Свобода № 6, ет. 2  - Зала 2, се проведе жребий за определяне на реда за представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по БНТ 2 при произвеждането на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

Въз основа на проведения жребий Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА следната поредност за представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по БНТ 2 при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

 

1.ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

2. ПП БРИГАДА

3. ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“

4. ПП „МИР“

5. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

6. БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

7. ПП „АТАКА“

8. ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

9. ПП СВОБОДА

10. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

11. ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”

12. ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

13. Движение ЗАЕДНО за промяна“

14. ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

15. „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“

16. НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ)

17. ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

18. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”

19. „БСП за БЪЛГАРИЯ“

20. ГЕРБ-СДС

21. ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

22. ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“

 

 

 

Решението на Районна  избирателна комисия - Русе може да се оспори в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия.

10.06.2021

ЖРЕБИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ПО БНТ 2 - РУСЕ

На 10.06.2021 г. в 11:00 ч. в  залата на РИК 19, на ет. 2, в сградата на Община - Русе ще се проведе жребии за определяне поредността за участие в диспутите на партиите и коалициите по БНТ 2 - Русе.

02.06.2021

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия и по настоящ адрес

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес в срок до 26.06.2021 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място. - срок до 26.06.2021 г

02.06.2021

Срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители

Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17.00 ч. на  08.06.2021 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

Предложението трябва да бъде представено и на технически носител съгласно РЕШЕНИЕ № 35-НС от 19 май 2021 г. на ЦИК и Приложение № 1 и Приложение № 2

26.05.2021

Регистрация на инициативни комитети

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 31.05.2021г. - 17:00 ч.. Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

26.05.2021

Обявяване на решения и информация от РИК19 Русе

РИК Русе обявява решенията си незабавно чрез поставяне на специално оформено табло, разположено на източния вход на сградата на Община Русе, находящо се на пл. ”Свобода” 6 – гр. Русе. 

РИК Русе поддържа интернет страница и  публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, всички публични регистри при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, предварителните и окончателните резултати от изборите в 19 Русенски изборен район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни.

26.05.2021

Приемно време на РИК19 -Русе

Приемното време на РИК Русе е от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., всеки календарен ден, Зала 2 в сградата на Община Русе, пл.Свобода 6, Русе. 

Календар

Решения

 • № 169-НС / 12.07.2021

  относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

 • № 168-НС / 12.07.2021

  относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

 • № 167-НС / 12.07.2021

  относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

всички решения