Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 169-НС
Русе, 12.07.2021

ОТНОСНО: приемане на решение с неудовлетворена контрола

Представен е протокол на СИК 190500008, гр.Глоджево, с машинно гласуване, в който броят на подписите в избирателния списък не отговаря на броя на гласовете от машинното гласуване .

СИК твърди, че е налице различие между т.3 /139/ и т.5 /138/, но това отговаря на фактическото положение, което е констатирала при разпечатване на протокола. По тази причина броят на подписите в избирателния списък  не съответства на гласуването с машина.

Тримата представители на СИК 190500008 гр.Глоджево представят протокол с неудовлетворена контрола , поради което РИК

Р Е Ш И:

Приема протокол на СИК 190500008 гр.Глоджево фабричен номер 1910083 , в който числото по т.3 /139/ не е равно на числото по т.5 /138/

Настоящото решение е неразделна част от протокола на РИК Русе. 

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Анелия Недкова Петрова

* Публикувано на 16.07.2021 в 10:45 часа

Календар

Решения

  • № 169-НС / 12.07.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

  • № 168-НС / 12.07.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

  • № 167-НС / 12.07.2021

    относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола

всички решения