Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Русе, 21.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Със свое решение № 68ІНС/19.09.2022 г. РИК-Русе е определила броя на ПСИК в общините на територията на 19-ти многомандатен район-Русенски и е назначила поименно състава на подвижните секционни избирателни комисии.

След срока, предвиден в Решение № 1399/08.09.2022 г на ЦИК и след постановяване на решение № 68 от 19.09.2022 г. за назначаване на ПСИК са постъпили писма вх.№ 178/21.09.2022 г. от Община Борово и вх.№ 160/20.09.2022 г. от Община Сливо поле, че нямат заявления за образуване на секция и назначаване  ПСИК. Предвид гореизложеното следва да бъдат заличени двете ПСИК поради липса на подадени заявления за подвижни секции..

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал.2, чл. 90 от Изборния кодекс, и Решение № 1399- НС от 8.09.2022 г на ЦИК, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА образуваните подвижни секции в Община Сл.поле- № 19330018 и в Община Борово- № 190300011, както и назначените членове на ПСИК.

 

Да не се издават удостоверения на назначените членове на ПСИК, поради заличаване на секциите.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

  • № 132-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционните избирателни комисии, назначени на територията на област Русе, направени от всички политически партии и коалиции, регистрирани за участие при произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г

всички решения