Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Русе, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

В изборния ден РИК-Русе постъпи информация за неявили се членове на СИК на територията на област Русе, до 8,00 часа, което налага тяхната замяна.  

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 89, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

Освобождава от състава на по-долу изброените СИК на територията на област Русе неявилите се членове, като вместо тях назначава следните лица:

 

 1. НАЗНАЧАВА за секретар на СИК № 151 на територията на община Русе определения за член с предходно решение на РИК-Русе Тодор Георгиев Михов.
 2. НАЗНАЧАВА за председател на СИК № 26 на територията на община Русе определения за зам. председател с предходно решение на РИК-Русе Ангел Антониев Лефтеров.

Назначава за зам.председател назначения за член с предходно решение на РИК-Русе Добромир Пенчев Мирчев.

 1. НАЗНАЧАВА за зам.председатели на СИК № 6, 10 и 11 на територията на община Ветово предложени с заявление с вх. № 359/02.10.2022 г. лица, назначени за членове на същите СИК с предходно решение на РИК-Русе.
 2. НАЗНАЧАВА за секретар на СИК № 19 на територията на община Бяла назначения с предходно решение на РИК-Русе член Стилян Ангелов Илиев.
 3. НАЗНАЧАВА за член на СИК № 7 на територията на община Бяла предложеното с предложение с вх. № 360/02.10.2022 г. ново лице.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.

Решението на Районна избирателна комисия-Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 02.10.2022 в 17:56 часа

Календар

Решения

 • № 135-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

 • № 134-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

 • № 133-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

всички решения