Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Русе, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии на територията на общините Русе, Две могили, Сливо поле, Ценово и Иваново от квотата на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 154/20.09.2022 г., от Диляна Иванова - упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за извършване на промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на общините Русе, Две могили, Сливо поле, Ценово и Иваново.

Към заявлението е приложен списък с исканите промени. Списък с промените e представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 89, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК на територията на общините Русе, Две могили, Сливо поле, Ценово и Иваново посочените в заявлението длъжностни лица, съгласно приложен списък.

 ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 Вместо тях НАЗНАЧАВА поименно в състава на секционните избирателни комисии на територията на общините Русе, Две могили, Сливо поле, Ценово и Иваново, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 октомври 2022 г., предложените нови лица от квотата на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, съгласно приложен списък, на разположение в РИК-Русе, неразделна част от настоящото решение.

Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 21.09.2022 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

  • № 132-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционните избирателни комисии, назначени на територията на област Русе, направени от всички политически партии и коалиции, регистрирани за участие при произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г

всички решения